İlkyardım Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları

Yapılan Test'ten en az 70 Puan almak gerekmektedir

1.)

İLKYARDIM SORULARI

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir. 
B) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır 
C) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir. 
D) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır. 
  2.) Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A)  Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. 
B)  Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. 
C) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. 
D) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. 
  3.) Kişinin elektrik akımından kurtarılması esnasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Yaralının metal bir yüzeyle temasını sağlamak 
B)  Metal malzeme kullanarak yaralıyı elektrik akımından uzaklaştırmak 
C) Akımı kesmekle vakit kaybetmeden kişiyi elimizle çekerek kurtarmak  
D) Tahta veya plastik malzeme kullanarak yaralıyı elektrik akımından uzaklaştırmak  

4.)

 Sıcak vurması (çarpması) sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi, aşağıdaki durumlardan hangisidir?
A)  Nabız sayısının azalması  
B)  Kan dolaşımının yavaşlaması  
C)  Sindirim sisteminin çalışmaması  
D) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması  
  5.) Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında  
B) Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında  
C) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde  
D) Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde  
  6.) Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A) Omurga kırığı olan 
B) Kalça kemiği kırık olan 
C) Bilinci yerinde olmayan  
D) Kaburga kemiği kırık olan  
  7.)Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık karın yarası olan  
B) Ayak kemiği kırık olan
C) Bilinci yerinde olmayan  
D) Solunum yolu zehirlenmesi olan  
  8.) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A) Ayrıntılı, detaylı ve uzun  
B) Yazılı, sözlü ve hareketli  
C) Kısa, öz ve anlaşılır  
D) Şifreli ve gizli  
  9.) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması  
B) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması  
C) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi  
D) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi  
  10.)  Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Üzerine bastırılarak yürütülmeli  
B) Oturtularak atelle tespit edilmeli  
C) Kırık taraf üstte kalacak şekilde yan yatırılarak atelle tespit edilmeli  
D) Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilmeli 
  11.) Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
A) Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması  
B) Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması 
C) Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması 
D) Derinin kuru ve ağrılı olması 
  12.) • Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A) Göğüs  
B) Baş 
C) Karın  
D) Omurga 
  13.)  Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan yaralıya uygulanmaz?
A) Yarı oturur duruma getirmek 
B) Batan cisim varsa çıkarmamak  
C) Ayaklar yüksekte tutulup sırtüstü yatırmak  
D) Açık olan yarası temiz bir bezle kapatılıp
basınç yapmadan sarmak
 
  14.)  Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek  
B) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek  
C) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek  
D) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek  
  15.)  Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 1-1,5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması  
B) Göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması  
C) Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması  
D) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması  
  16.) Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?
A) Reflekslerin kaybolması  
B) Kazazedenin bilincini yitirmesi  
C) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması  
D) Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması  
  17.)  Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A) Hâlsizlik  
B) Koma  
C) Bayılma  
D) Şok  
  18.) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A) Deride kızarıklık olması  
B) Vücut sıcaklığının artması  
C) Solunumun aniden derinleşmesı  
D) Nabzın süratli ve zayıf olması  
  19.)  Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak  için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasık iç kısmı 
B) Bacak dış kısmı  
C) Dizin ön üst kısmı  
D) Karın ön üst kısmı 
  20.)Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?
A)  Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak  
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak  
C) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak  
D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek  
 

21.)

 “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan hastada boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

22.)

 Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?
A) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması  
B) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması  
C) Kaç yaralı olduğuna bakılması  
D) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması  
 

23.)

 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A) Göz bebeklerinin küçülmesi  
B) Kişinin aktif ve huzursuz olması  
C) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması  
D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması  
 

24.)

 Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A) Kâğıt mendil  
B) Gazlı bez  
C) Alkol  
D) Oksijenli su  
 

25.)

 Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi  
B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi  
C) Aracın kapılarının açılmaya çalışılması  
D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması  
 

26.)

Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A)  Sinir sistemi  
B) Sindirim sistemi  
C) Solunum sistemi  
D) İskelet sistemi  
 

27.)

 Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A)  Mide  
B)  Kalp  
C)  Böbrek  
D)  Karaciğer  
 

28.)

Yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A) Yakınları geldikten sonra  
B) Hiçbir müdahale yapılmadan önce  
C) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra  
D) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra  
 

29.)

 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A)  İlaçla tedavi etmek  
B)  Tıbbi yardım için iletişim kurmak  
C)  Durumun kötüleşmesini engellemek  
D)  Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak  
 

30.)

 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
A) Yolları ve kaldırımları onarmak  
B) Araçların bakım ve onarımını önemsemek  
C) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak  
D) Kuralları alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek