İlkyardım Ehliyet Sınav Soru ve Cevapları

İlkyardım Testinden en az 70 Puan Almak Gerekiyor

 

 

1.)

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar. 
B) Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar. 
C) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar. 
D) Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar. 
 2.) Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. 
B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. 
C) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar 
D) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. 
  3.)

• Hastanın serin yere alınması
• Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastayameyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi

Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

A) Kafa ve beyin yaralanmasında  
B) El bileğinin burkulmasında  
C) Sıcak çarpmasında  
D) Bayılmada  
 

4.)

Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?

A) Sindirim yolu ile  
B) Dolaşım yolu ile  
C) Boşaltım yolu ile  
D) Solunum yolu ile  
  5.) Aşağıdaki yaralılardan hangisi kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Kaburga kırığı olan  
B) Omurga kırığı olan  
C) Kolunda yara ve kırık olan  
D) Birinci derecede yanığı olan  
  6.) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunum yolu zehirlenmesi olan  
B) Bilinci yerinde olmayan 
C) Açık karın yarası olan  
D) Ayak kemiği kırık olan  
  7.) Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A) Yaralıların eğitim durumunun  
B) Araçların hasar durumunun  
C) Olay yerinin tam adresinin  
D) Yaralı sayısının  
  8.) Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
A) Burkulan bölgenin dinlendirilmesi  
B) Burkulan bölgenin yüksekte tutulması  
C) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması 
D) Burkulan bölgeye buz torbası konulması  
  9.) Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?
A) Kalça kemiğinde  
B) Köprücük kemiğinde  
C) Ön kol kemiğinde  
D) Bacak kemiğinde  
  10.) Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A) Yakıcı maddeyle temas şekli  
B) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı  
C) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi  
D) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği 
  11.) Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A) Mide  
B) Karaciğer  
C) Akciğer  
D) Dalak  
  12.) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra da kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır  
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.  
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir  
D) Hastaneye götürülüp 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.  
  13.) Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A) Ayak tabanına  
B) Omuzuna  
C) Karın boşluğuna  
D) Omurgasına  
  14.) Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A) Solunumu düzensiz olan  
B) Kalbi düzensiz çalışan  
C) Solunum sayısı azalan  
D) Kalbi duran  
  15.) Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A) Temiz hava almasını sağlamak  
B) Duyu organlarını uyarmak  
C) Şok pozisyonuna almak  
D) Soğuk içecekler içirmek  
  16.) Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Şok pozisyonu verilmesi  
B) Ağzından bol sıvı verilmesi  
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması  
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi  
  17.) Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?
A) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak  
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak  
C) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak  
D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek  
  18.) Ayak veya bacaktaki yaralanmalarda, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasık iç kısmı  
B) Bacak dış kısmı  
C) Dizin ön üst kısmı  
D) Karın ön üst kısmı  
  19.) Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A) 5  
B) 10  
C) 15  
D) 20  
  20.) Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?
I- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Ağızdan ağıza
A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

21.)

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur.  
B) Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır.  
C) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir.  
D) Şekerli su içirilir.  
 

22.)

Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?
A) Kaç yaralı olduğuna bakılması  
B) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması  
C) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması  
D) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması  
 

23.)

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak  
B) Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak  
C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek  
D) Hastanın ayaklarını yükseltmek  
 

24.)

Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A) Trafik denetimlerinde göstermek  
B) Araç muayenelerinde göstermek  
C) Kazalarda ilk yardımda kullanmak  
D) Araç donanımını tamamlamak  
 

25.)

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesidir.  
B) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesidir.  
C) Yaralıyı araçtan çıkarmak için yardım istenmesidir.  
D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanmasıdır.  
 

26.)

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A) Dolaşım sisteminde  
B) Sindirim sisteminde  
C) Solunum sisteminde  
D) Sinir sisteminde  
 

27.)

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne denir?
A) Sistem  
B) Organ  
C) Destek doku  
D) Hücre  
 

28.)

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların en doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
I- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması
II- Solunum kontrolü
III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)
A) I - II - III  
B) II - I - III  
C) III - II - I  
D) I - III - II  
 

29.)

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A) Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için  
B) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için  
C) Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için  
D) Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için  
 

30.)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A) Yolların bakımsızlığı  
B) Uyarı işaretlerinin yetersizliği  
C) Trafik görevlilerinin yetersizliği  
D) Sürücülerin kurallara uymaması