Ehliyet Sınav Soru ve Cevapları

İlkyardım Ehliyet testinde en az 70 puan almak gerekmektedir

 

1.)

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Çevreye saygılı olmak 
B) Kurallara uymakta özen göstermek 
C) Başkalarının haklarına saygı göstermek 
D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak 
 2.) Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?
A) Sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık kullanmalıdır. 
B) Sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık kullanmalıdır. 
C) Sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedir. 
D) Sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması isteğe bağlıdır 
  3.) İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
A) Sadece şehir içinde araba kullanma şartı ile  
B) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile  
C) Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile  
D) İşitme cihazı ile belli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile  
 

4.)

• Hastanın serin yere alınması
• Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi
Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

A) Kafa ve beyin yaralanmasında  
B) El bileğinin burkulmasında  
C) Sıcak çarpmasında  
D) Bayılmada  
  5.) Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A) Elektrikli battaniye ile ısıtılması  
B) Önce ılık sonra sıcak ortama alınması  
C) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması  
D) Donan bölgenin oğularak masaj yapılması  
  6.) Sindirim yolu zehirlenmesi ile ilgili olarak yapılan uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A) Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulması  
B) Çamaşır suyu ile zehirlenmelerde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi 
C) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi  
D) Acil tıbbi yardım istenmesi  
  7.) Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
  8.) Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek  
B) Baş-çene pozisyonu verilerek  
C) Ayaklarından çekilerek 
D) Boyunluk takılarak  
  9.) Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A) Kaza zamanının  
B) Açık ve net adresin  
C) Yaralıların kimliklerinin  
D) Yaralıların sayısı ve durumlarının  
  10.) Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A) Eklem bağlarının kopması  
B) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması  
C) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi  
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi 
  11.) Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Dik oturur pozisyon vermek  
B) Sert bir zemine sırt üstü yatırmak  
C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek  
D) Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak  
  12.) Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Sürekli buzla ovulur  
B) Kuvvetli masaj yapılır.  
C) Hareketsiz kalması sağlanır  
D) Turnike uygulanır.  
  13.) Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tazyiksiz bol soğuk su ile yıkamak  
B) Sıcak uygulama ve masaj yapmak  
C) Kuru sargı bezi ile kapatmak  
D) Yara merhemi sürmek  
  14.) Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kulağa pamuk konularak sıkı bir şekilde sarılır.  
B) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.  
C) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.  
D) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez  
  15.) Şekildeki gibi cisim batması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi  
B) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi  
C) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması  
D) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi  
  16.) Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kaburganın sağ alt bölgesi   1 - 1,5 cm  
B) Karnın sol üst bölgesi  2 - 3 cm  
C) Göğüs kemiğinin ortası   4 - 5 cm  
D) Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı   6 - 7 cm  
  17.) Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A) Vücut sıcaklığını düşürmek  
B) Sindirime yardımcı olmak  
C) Solunumun düzenli olmasını sağlamak  
D) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak  
  18.) Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli  
B) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama  
C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme  
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme  
  19.) İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A) Solunumu  
B) Ağız içi  
C) Bilinci  
D) Göğüs hareketi  
  20.) Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak  
B) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak  
C) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak  
D) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak  
 

21.)

Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Şok pozisyonu verilmesi  
B) Ağzından bol sıvı verilmesi  
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması  
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi  
 

22.)

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) 10 dakika  
B) 15 dakika  
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar  
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar  
 

23.)

Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak  
B) Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak  
C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek  
D) Hastanın ayaklarını yükseltmek  
 

24.)

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A) Çenenin kasılması  
B) Vücudun kasılması  
C) Dilin geriye kayması  
D) Başın arkaya düşmesi  
 

25.)

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kollarının baş hizasında durmasına  
B) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına  
C) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına  
D) Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına  
 

26.)

Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına  
B) Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına  
C) Mevsim ve yol durumuna  
D) Sürücünün isteğine  
 

27.)

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır
A) Mide  
B) Karaciğer  
C) Akciğer  
D) Beyin  
 

28.)

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne denir?
A) Sistem  
B) Organ  
C) Destek doku  
D) Hücre  
 

29.)

Aşağıdakilerden hangileri ilk yardım yapacak kişide bulunmalıdır?
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

30.)

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması  
B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması  
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması  
D) Aracının arıza yapması