Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

 

1.)

 Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A) Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için 
B)  Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için 
C) Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için 
D) Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için 
 2.) İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır. 
B) Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır. 
C)  Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır. 
D) Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır. 
  3.)  Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Ayaklarından çekilerek  
B) Baş-çene pozisyonu verilerek  
C) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak  
D) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek  
 

4.)

 Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması  
B) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması  
C)  Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi  
D)  Hastanın ayaklarının yükseltilmesi  
  5.) Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A) Bilinç kaybının düzelmesini  
B) Kalbin çalışmasını  
C) Nefes vermesini  
D) Nefes almasını  
  6.)  İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılası aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A) Şok  
B) Beyin kanaması 
C) Ayakta olan kanamalar  
D) Ayak bileğinin burkulması  
  7.)  Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasık iç kısmı  
B) Bacak dış kısmı  
C) Dizin ön üst kısmı  
D) Karnın ön üst kısmı  
  8.)  Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilinç kaybı olması  
B) Reflekslerin kaybolması  
C) Sesli uyaranlara tepki vermemesi 
D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması  
  9.)  • Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
A) Akciğer delinmesi  
B) Baş yaralanması  
C) Dalak yırtılması  
D) Kalp spazmı  
  10.)  Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bol su ile yıkamak  
B) Yara merhemi sürmek  
C) Kuru sargı bezi ile kapatmak  
D) Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak 
  11.)  Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A) Topuktan dize kadar  
B) Dizden kalçaya kadar  
C) Topuktan kalçaya kadar  
D) Topuktan koltuk altına kadar  
  12.) Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Kolunda yara ve kırık olan  
B) Birinci derece yanığı olan  
C) Omurgasında kırık olan  
D) Kaburgasında kırık olan  
  13.) I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi
II- Fiziksel aktivitenin artması
III- Boğucu etki yapması
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?
A)  I ve II  
B)  I ve III  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
  14.)  Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A) Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli  
B) Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı  
C) Sıcak içecekler verilmeli  
D) Sıcak duş yaptırılmalı  
  15.)  Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?
A) G sınıfı  
B) A1 ve A2 sınıfı  
C) C, D ve E sınıfı  
D) B sınıfı (hususi araç)  
  16.)  Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu  
B) İki yönlü kara yolu  
C) Tek yönlü kara yolu  
D) Bölünmüş kara yolu  
  17.) Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A) Durma  
B) Bekleme  
C) Duraklama  
D) Park etme  
  18.)  Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Düz gidilebileceğini  
B) Sadece sağa dönülebileceğini  
C) Sadece sola dönülebileceğini  
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu  
  19.) Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A) Geç  
B) Hızlan  
C) Yavaşla  
D) Sağa yanaş ve dur  
  20.)  Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

A)  Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.  
B) Hız artırılır, sağa sinyal verilir.  
C) Hız azaltılır, sola sinyal verilir.  
D) Hız sabit tutulur.  
 

21.)

 Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

22.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Otobüs yolunu  
B) Otobüslerin park yerini  
C) Otobüsün giremeyeceğini  
D) Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu  
 

23.)

 Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

24.)

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

25.)

Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A) Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını  
B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini  
C) Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini  
D) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini  
 

26.)

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 90  
B) 100  
C) 110  
D) 120  
 

27.)

Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)  En sağ şeride geçerek seyretmesi  
B) Geçmek için en sol şeridi kullanması  
C) Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi  
D) Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi  
 

28.)

Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

A) 5 numaralı aracın geçmesini  
B) 4 numaralı aracın yavaşlamasını  
C) 1 numaralı aracın sağa geçmesini  
D) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini  
 

29.)

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Hızlarını azaltmaları  
B) Dar bir kavisle dönmeleri  
C) Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları  
D) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları  
 

30.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi  
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi  
C)  3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması  
D) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi  
 

31.)

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) At arabası  
B) Otomobil  
C) Motosiklet  
D) Kamyonet  
 

32.)

 Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
A) Araçlarında bir gözcü bulundurarak  
B) Seyyar tepe lambası taktırarak  
C) Sesli ve ışıklı işaretler vererek  
D) Eskort eşliğinde  
 

33.)

 Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Uzağı gösteren ışıkların  
B) Acil uyarı ışıklarının  
C) Park ışıklarının  
D) Sis ışıklarının  
 

34.)

 Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A) 2  
B) 3  
C) 4  
D) 5  
 

35.)

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Yavaşlamaları  
B) Yayaları ikaz ederek geçmeleri  
C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri  
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları  
 

36.)

 Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı  
B) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği  
C) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği  
D)  Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği  
 

37.)

Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?
A) Muayene süresi geçirildiğinde  
B) Bakımı düzenli olarak yapılmadığında  
C) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında  
D) Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında  
 

38.)

 B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A) Traktör  
B)  Minibüs  
C) Kamyonet  
D) Motosiklet  
 

39.)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A) Kırmızı ışıkta geçmek  
B) Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak  
C) Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek  
D) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak  
 

40.)

Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A)  Yakıt sarfiyatının artmasına  
B) Çevre kirliliğinin azalmasına  
C) Gürültü kirliliğinin artmasına  
D)  Trafik yoğunluğunun artmasına  
 

41.)

 Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A) Marş sistemi  
B) Yakıt sistemi  
C)  Ateşleme sistemi  
D) Direksiyon sistemi  
 

42.)

Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A) Egzoz susturucusu  
B) Katalitik konvertör  
C) Egzoz manifoldu  
D) Egzoz supabı  
 

43.)

 Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A)  Marş motoru  
B) Elektrik motoru  
C) İçten yanmalı motor  
D) Dıştan yanmalı motor  
 

44.)

Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A) Karter  
B) Manifold  
C) Silindir kapağı  
D) Motor bloğu  
 

45.)

 Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A) Buji  
B) Flaşör  
C) Distribütör  
D) Kontak anahtarı  
 

46.)

Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır.
Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Sürüş kolaylaşır.  
B) Akü tam şarj olur.  
C) Direksiyon kilitlenir.  
D) Direksiyon daha rahat döner.  
 

47.)

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A) Yağ filtresi  
B) Hava filtresi  
C)  Yakıt filtresi  
D) Polen filtresi  
 

48.)

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A) Antifriz  
B) Motor yağı  
C) Fren hidroliği  
D) Akü elektroliti  
 

49.)

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

A) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu  
B) Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu  
C) Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu  
D) Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu  
 

50.)

 Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A) Soğutma sistemi  
B) Ateşleme sistemi  
C) Aydınlatma sistemi  
D) Göstergeler sistemi  
 

51.)

Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A) Radyatör  
B) Termostat  
C) Yağ filtresi  
D) Devridaim pompası  
 

52.)

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

A) Her türlü iklim şartlarında  
B) Sadece sıcak yaz aylarında  
C) Sadece zorlu kış koşullarında  
D) Donma gerçekleştikten sonra  
 

53.)

 Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A) Sarı  
B)  Yeşil  
C) Siyah  
D)  Kırmızı  
 

54.)

 Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Motordaki yağ seviyesi  
B) Ateşleme sistemindeki ilgili buji  
C) Sigorta panelindeki ilgili sigorta  
D) Yakıt deposundaki yakıt seviyesi  
 

55.)

Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A) Sis lambaları  
B) Plaka lambaları  
C)  İç aydınlatma lambaları  
D) Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları  
 

56.)

 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

A) Arka sis lambası  
B) Kısa hüzmeli farlar  
C) Uzun hüzmeli farlar  
D) Sol sinyal lambaları  
 

57.)

Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?
A) Motorun hararet yapması  
B) Motor yağına su karışması  
C) Manifoldlarda kaçakların oluşması  
D) Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması  
 

58.)

 Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fren sistemi  
B) Marş sistemi  
C) Ateşleme sistemi  
D) Süspansiyon sistemi  
 

59.)

Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A) Şarj sistemi  
B) Soğutma sistemi  
C) Direksiyon sistemi  
D) Süspansiyon sistemi  
 

60.)

Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Uzun yolda aynı hızla gidilmesi  
B) Tam gaz vermekten kaçınılması  
C) Sürekli sert ve ani fren yapılması  
D) Motor soğukken çok çabuk hızlanılması  

 

cevap anahtarı