Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır. İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

Trafik Soruları

Motor Soruları

 

1.)

 İLKYARDIM  SORULARI

 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A) Virajı alamayan aracın devrilmesi 
B) Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması 
C) Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması  
D) Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi  
  2.) Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A) Yakınları geldikten sonra 
B) Hiçbir müdahale yapılmadan önce  
C) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra  
D) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra  
  3.)  Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A) Mide  
B) Böbrek  
C) Kalp  
D) Karaciğer  

4.)

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

A) Sinir sistemi  
B) Sindirim sistemi  
C) Boşaltım sistemi  
D) Solunum sistemi  
  5.)  Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması  
B) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi  
C) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi  
D) Tıbbi yardım istenmesi  
  6.) Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?
A) Motorlu bisiklet  
B) Kamyonet 
C) Kamyon  
D) Otobüs  
  7.)  İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A) Kanamanın durdurulmasını  
B) Kan dolaşımının sağlanmasını
C) Solunum desteğinin sağlanmasını  
D) Hava yolu açıklığının sağlanmasını  
  8.)  Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine, ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
A) 15 kalp masajı, 1 suni solunum uygulamasının hemen sonrası  
B)  30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra  
C)  60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra 
D) 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası  
  9.)  Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar  
B) Kalbi daha hızlı çalışana kadar  
C) 15 dakika  
D) 10 dakika  
  10.)  Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
A) Mide  
B) Dalak  
C) Akciğer  
D) Karaciğer  
  11.)  Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi  
B) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması  
C) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması  
D) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması  
  12.)  Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A) 1-2 dakika  
B) 5-10 dakika  
C) 15-20 dakika  
D) 30-40 dakika  
  13.) Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak  
B) Solunumun düzenli olmasını sağlamak  
C) Vücut sıcaklığını düşürmek  
D) Sindirime yardımcı olmak  
  14.) Bayılma sırasında aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A) Dolaşım sistemi  
B) Hareket sistemi  
C) Sindirim sistemi  
D) Solunum sistemi  
  15.) Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A) 40  
B) 60  
C) 80  
D) 100  
  16.) Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek  
B) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak  
C) Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak  
D) Yarayı temiz pamukla kapatmak  
  17.) Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması  
B) Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi  
C) Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi  
D) Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması  
  18.)  Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Bilinci yerinde ise bol su verilmesi  
B) Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması  
C) Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması  
D) Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi  
  19.) Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A) Kol kemiği  
B) Kalça kemiği  
C) Uyluk kemiği  
D) Kaburga kemiği  
  20.) Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A) Kafatası eklemlerinde  
B) Hareketli eklem yerlerinde  
C) Diz ile kalça arasındaki kemikte  
D) Dirsek ile omuz arasındaki kemikte  
 

21.)

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması  
B) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması  
C) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi  
D) Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması  
 

22.)

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A) Gizli  
B) Şifreli  
C) Kısa, öz ve anlaşılır  
D) Ayrıntılı ve uzun  
 

23.)

Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A) Bilinci yerinde olmayan  
B) Omurgasında kırık olan  
C) Kalça kemiğinde kırık olan  
D) Kaburga kemiğinde kırık olan  
 

24.)

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.  
B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.  
C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.  
D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.  
 

25.)

 Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor.
Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?
A) Kusturmak  
B) Bol su içirmek  
C) Açık havaya çıkarmak  
D) Sarımsaklı yoğurt yedirmek  
 

26.)

Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?
A) Nabız sayısının azalması  
B) Kan dolaşımının yavaşlaması  
C) Sindirim sisteminin çalışmaması  
D) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması  
 

27.)

 Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?
A) Kalbin durması veya atımının düzensiz olması  
B) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması  
C) İshal veya kabızlık oluşması  
D) Solunumun durması  
 

28.)

 Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.  
B) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.  
C) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.  
D) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.  
 

29.)

 Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A) Kazaların önlenmesi  
B) Sürücülerin dikkatinin artırılması  
C) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması  
D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi  
 

30.)

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak  
B) Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek  
C) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak  
D) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak  
 

31.)

TRAFİK SORULARI

 Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

A) Şoför  
B) Sürücü  
C) İşleten  
D) Araç sahibi  
 

32.)

 Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A) Gabari  
B) Geçiş hakkı  
C) Geçiş kolaylığı  
D) Geçiş üstünlüğü  
 

33.)

 Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A)  Banket  
B) Ana yol  
C) Tali yol  
D)  Bölünmüş yol  
 

34.)

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A) Muayene istasyonu  
B) Servis istasyonu  
C) Terminal  
D) Garaj  
 

35.)

Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A) Gabari  
B) Yüklü ağırlık  
C) Azami toplam ağırlık  
D) Taşıma sınırı (Kapasite)  
 

36.)

 Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

A) Sarı  
B) Yeşil  
C) Kırmızı  
D) Kırmızı ile birlikte sarı  
 

37.)

 Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

38.)

 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yolu kontrol etmesi  
B) Aracını yavaşlatması  
C) Takip mesafesini azaltması  
D) O bölgeden dikkatli geçmesi  
 

39.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kasisli yola girileceğini  
B) Yolda çalışma olduğunu  
C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu  
D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini  
 

40.)

 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Demir yolu alt geçidine  
B) Demir yolu üst geçidine  
C) Kontrollü demir yolu geçidine  
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine  
 

41.)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

42.)

Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

43.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Yaya yolunu  
B) Yaya geçidini  
C) Yola yayanın çıkabileceğini  
D) Yola yayanın giremeyeceğini  
 

44.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)  Kamyonlar için geçme yasağı sonunu  
B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini  
C) Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını  
D) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu  
 

45.)

 Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A) 70 metreden sonra yolun daralacağını  
B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu  
C) Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini  
D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını  
 

46.)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

47.)

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

48.)

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

A) Işıklara 50 m kaldığını  
B) Asgari (en az) hız sınırını  
C) Azami (en yüksek) hız sınırını  
D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını  
 

49.)

 Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A) 20  
B) 25  
C) 35  
D) 45  
 

50.)

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Hızını artırmalı  
B) U dönüşü yapmalı  
C) 1 numaralı araca yol vermeli  
D) 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı  
 

51.)

Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
A) Ortadaki  
B) En soldaki  
C) En sağdaki  
D) Orta ile sağındaki  
 

52.)

Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
A)  20  
B) 30  
C) 40  
D)  50  
 

53.)

Yerleşim yeri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A) Hızını artırması  
B) Hızını azaltması  
C) Şerit değiştirmesi  
D) Taşıt yolu üzerinde duraklaması  
 

54.)

 Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A) Takip mesafesi  
B) Geçiş mesafesi  
C) Görüş mesafesi  
D) İntikal mesafesi  
 

55.)

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır.  
B) Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir.  
C) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir.  
D) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır.  
 

56.)

Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A) Geçilecek aracın hızının  
B) Geçilecek aracın markasının  
C) Geçme yasağı olup olmadığının  
D) Karşıdan gelen araçla olan mesafenin  
 

57.)

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması  
B) Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi  
C) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması  
D) Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması  
 

58.)

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
A) Sağa dar, sola geniş  
B) Sağa geniş, sola dar  
C) Sağa ve sola geniş  
D) Sağa ve sola dar  
 

59.)

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalı  
B) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli  
C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli  
D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli  
 

60.)

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3  
B) 2 - 1 - 3  
C) 3 - 1 - 2  
D) 3 - 2 - 1  
 

61.)

 Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Hızını artırıp kavşağa girmeli  
B) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı  
C) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli  
D) Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli  
 

62.)

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A) Hız sınırlamasına  
B) Trafik yasaklarına  
C) Çevreyi rahatsız etmemeye  
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya  
 

63.)

 Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) U dönüşü yapmalı  
B) 1 numaralı araca yol vermeli  
C) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı  
D) 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı  
 

64.)

 Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A) El freninin çekilmesine  
B) Motorunun durdurulmasına  
C) Acil uyarı ışıklarının yakılmasına  
D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına  
 

65.)

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A) Yakını gösteren ışıkları  
B) Uzağı gösteren ışıkları  
C) Acil uyarı ışıklarını  
D) Sis ışıklarını  
 

66.)

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir?
A) Vitesin boşa alınması  
B) Aracın kapılarının açık tutulması  
C)  Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması  
D) Uzağı gösteren ışıkların açık tutulması  
 

67.)

 I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A) Yalnız I  
B)  I ve II  
C)  II ve III  
D) I, II ve III  
 

68.)

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Aracını durdurmalı  
B) Diğer sürücüleri uyarmalı  
C) Dikkatli ve yavaş geçmeli  
D) Hızını artırarak uzaklaşmalı  
 

69.)

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Korna çalıp yayayı uyarması  
B) Geçiş hakkını yayaya vermesi  
C) Geçiş hakkını kendisinin kullanması  
D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması  
 

70.)

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli  
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı  
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli  
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli  
 

71.)

 Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?
A) Hız sınırlarını aşmaları  
B) Kurallara uygun davranmaları  
C) Belirli aralıklarla mola vermeleri  
D) Araç kullanırken dikkatli olmaları  
 

72.)

 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A) Kasko poliçesi  
B) Yağ değişim kartı  
C) Araç tescil belgesi  
D) Periyodik bakım kartı  
 

73.)

Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

74.)

 Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?
A) B  
B) C  
C) G  
D) D  
 

75.)

 I- Arkadan çarpma
II- Kırmızı ışıkta geçme
III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
Yukarıdakilerden hangileri trafik kazaların da asli kusur sayılır?
A) Yalnız I  
B)  I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

76.)

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek  
B) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek  
C) Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak  
D) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak  
 

77.)

 I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A)  I ve II  
B)  I, II ve III  
C) II, III ve IV  
D) I, II, III ve IV  
 

78.)

 Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A) Atık  
B) Kireç  
C) Yanıcı madde  
D) Yakıcı madde  
 

79.)

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?
A) Özel araç kullanımının teşvik edilmesi  
B) Araçlarda kurşunsuz benzin kullanılması  
C) Yürüyerek gidilebilecek yere motorlu araçla gidilmesi  
D) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalıştırılması  
 

80.)

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.  
B) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.  
C) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.  
D) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.  
 

81.)

MOTOR SORULARI

 Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

A) Kavrama  
B) Karoseri  
C) Manifold  
D) Süspansiyon  
 

82.)

 • Buji
• Piston
• Silindir kapağı
Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)  Motor  
B)  Debriyaj  
C) Vites kutusu  
D) Yakıt deposu  
 

83.)

Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A) Hava yastığı  
B) Marş sistemi  
C) Direksiyon sistemi  
D) Aydınlatma sistemi  
 

84.)

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
A) Motor  
B) Alternatör  
C) Diferansiyel  
D) Vites kutusu  
 

85.)

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A) Motorin  
B) Benzin  
C) Antifriz  
D) Gaz yağı  
 

86.)

Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Şaft-Kavrama-Vites kutusu-Diferansiyel-Aks  
B) Aks-Vites kutusu-Kavrama-Diferansiyel-Şaft  
C) Vites kutusu-Kavrama-Aks-Şaft-Diferansiyel  
D) Kavrama-Vites kutusu-Şaft-Diferansiyel-Aks  
 

87.)

Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında; motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?
A) Enjektör  
B) Marş motoru  
C) Silindir kapak contası  
D) Egzoz manifoldu  
 

88.)

Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A) Hava  
B) Benzin  
C) Motorin  
D) Karışım  
 

89.)

 I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C)  II ve III  
D) I, II ve III  
 

90.)

 Benzinli bir motorun ateşleme sistemi şekildeki gibi şematize edilmiştir.

Buna göre, şekildeki soru işareti (?) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Akü  
B) Karbüratör  
C) Enjektörler  
D) Yakıt pompası  
 

91.)

 Araçta kontak anahtarının görevi nedir?
A) Aküyü şarj etmek  
B) Bujiye giden akımı yükseltmek  
C) Elektrik devresini açıp kapatmak  
D) Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak  
 

92.)

Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Akünün ömrü artar.  
B) Akü daha iyi şarj olur.  
C) Akünün su kaybı azalır.  
D) Akü kısa devre olur patlar.  
 

93.)

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?
A) Akü kutup başının  
B) Marş motorunun  
C) Distribütörün  
D) Alternatörün  
 

94.)

 Kışın akünün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Akünün içerisine saf su konur.  
B) Akünün içerisine antifriz konur.  
C) Akünün tam şarjlı olmasına dikkat edilir.  
D) Akünün yarım şarjlı olmasına dikkat edilir.  
 

95.)

Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Motorun yağ yakması  
B) Motorun çekişten düşmesi  
C) Motorun hararet yapması  
D) Motor gücünün artması  
 

96.)

 Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Benzinin bitmesi  
B) Motor yağının eksilmesi  
C) Fren ayarının bozulması  
D) Endüksiyon bobini kablosunun çıkması  
 

97.)

Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevidir?
A)  Aracın elektrik ihtiyacını karşılamak  
B) Yayların salınımını kontrol altına almak  
C) Silindire benzin-hava karışımı göndermek  
D) Silindirdeki benzin-hava karışımını ateşlemek  
 

98.)

 Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A) Buji  
B) Karter  
C)  Enjektör  
D) Distribütör  
 

99.)

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?
A) Far ayarı  
B) Buji ayarı  
C) Avans ayarı  
D) Rölanti ayarı  
 

100.)

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A) Aşırı hız yapılması  
B) Debriyajın kaçırması  
C) Ani duruş ve kalkış yapılması  
D) Düşük kalitede yakıt kullanılması  
 

101.)

 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Frenlerin ayarsız olması  
B) Rölanti ayarının bozulması  
C) Bujilerin arızalı ve ayarsız olması  
D) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi  
 

102.)

 • Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama
Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?
A) Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında  
B) Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında  
C) Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında  
D)  Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında  
 

103.)

 Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar.
Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
A) Gürültü kirliliğinin artması  
B) Motorun ısınarak stop etmesi  
C) Gürültü kirliliğinin en aza inmesi  
D) Egzozdan siyah renkte duman çıkması  
 

104.)

Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?
A) Enjektör  
B) Yakıt borusu  
C) Yakıt filtresi  
D) Yakıt pompası  
 

105.)

Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerindendir?
A) Motor yağını ısıtmak  
B) Yüksek voltaj üretmek  
C) Soğutma suyuna depoluk etmek  
D) Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek  
 

106.)

 Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A) Jikle devresinde  
B) Rölanti devresinde  
C) Akünün kutup başlarında  
D) Marş motorunun kablo bağlantılarında  
 

107.)

Aşağıdakilerden hangisi göstergeleri dijital olan araçlarda yapılmaz?
A) Rot ayarı  
B) Akü bakımı  
C) Akü takviyesi  
D) Balans ayarı  
 

108.)

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A) Alaşımlı jant  
B) Motor yağı kalitesi  
C) Doğru yapılmış far ayarı  
D) Delinmiş egzoz susturucusu  
 

109.)

Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenme sinde kullanılır?
A) Motor yağının  
B) Diferansiyel yağının  
C) Vites kutusu yağının  
D) Direksiyon kutusu yağının  
 

110.)

 Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motor devir göstergesi  
B) Hararet göstergesi  
C) Yağ göstergesi  
D) Yakıt göstergesi  
 

111.)

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A) Ani olarak gaz verilmesi  
B) Yan aynaların kontrol edilmesi  
C) Sol sinyal lambalarının yakılması  
D) Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi  
 

112.)

 I- Motor soğutma suyunun eksilmesi
II- Devridaim pompası kayışının kopması
III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması
Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

113.)

Aşağıdakilerden hangisi motor harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A) Motor üzerine su dökülmesi  
B) Kaloriferin sıcak konumda çalıştırılması  
C) Motor stop edilerek soğuk su ilave edilmesi  
D) Motor stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi  
 

114.)

Motorların soğutma sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Su  
B) Hava  
C) Antifriz  
D) Asitli su  
 

115.)

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A) Yağın azalması  
B) Akünün boşalması  
C) Fren hidroliğinin bitmesi  
D) Marş motorunun arızalanması  
 

116.)

 Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) km/saat cinsinden aracın hızını  
B) Aracın katettiği toplam kilometreyi  
C) dev/dak cinsinden motorun devrini  
D) Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu  
 

117.)

Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Akünün boşalması  
B) Benzinin bitmesi  
C) Fren balatalarının aşınması  
D) Lastik hava basıncının düşmesi  
 

118.)

Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A) Tam şarjlı akü  
B) Uzun yakıt boruları  
C) Antifrizli soğutma suyu  
D) Eski ve aşınmış lastikler  
 

119.)

 I- Yol koşulları
II- Kullanım süresi
III- Fren borularının uzunluğu
Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C)  II ve III  
D) I, II ve III  
 

120.)

 I- Tam gazdan kaçınmak
II- Ani hızlanmalardan kaçınmak
III- Ağır yüklerden ve aşırı yokuşlardan kaçınmak
"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?
A) Yalnız I  
B)  I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  

Cevap Anahtar