Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

Trafik Soruları

Motor Soruları

 

1.)

 Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A) Önceden tahmin edilebilmesi 
B) Çevresel etkilere bağlı olması 
C) Doğal olarak meydana gelmesi  
D) Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi  
  2.)  Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A) Hastanede 
B)  Olay yerinde  
C) Ambulans içinde  
D) Sağlık merkezinde 
  3.) Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A) Sistem - Doku - Organ - Hücre  
B) Organ - Hücre - Doku - Sistem  
C) Hücre - Doku - Organ - Sistem  
D) Hücre - Organ - Doku - Sistem  
 

4.)

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

A) Hareket sistemini  
B) Dolaşım sistemini  
C) Sindirim sistemini  
D) Boşaltım sistemini  
  5.)  Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kollarının baş hizasında durmasına  
B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına  
C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına  
D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına  
  6.)  I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
II- Motorlu bisiklet ve motosikletler
III- Traktör ve iş makineleri
IV- Otomobiller
Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
A) I ve II  
B) I ve IV 
C) II ve III  
D) III ve IV  
  7.) Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A)  Kansızlık  
B) Bilinç kaybı  
C) Baş dönmesi  
D) Düzensiz nabız atışı  
  8.) Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Şekerli su içirilmeli  
B) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli  
C) Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı 
D)  Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı  
  9.)  “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
  10.) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
A) Yavaş akması  
B) Kısa sürede pıhtılaşması  
C) Çok hafif olup sızarak akması  
D) Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak
akması
 
  11.) Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.
Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A) Toplardamar kanamaları  
B) Bacak bölgesi kanamaları  
C) Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar  
D) Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar  
  12.)  Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A) Kol  
B) Bacak  
C) Göğüs  
D) Boyun  
  13.) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A) Şok durumu  
B) Beyin kanaması  
C) Ayak bölgesinden yılan sokması  
D) Akciğer zedelenmesi ve kanaması  
  14.) Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) Şok  
B) Koma  
C) Hâlsizlik  
D) Zehirlenme  
  15.) Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kaburganın sağ alt bölgesi → 1 cm  
B) Karnın sol üst bölgesi → 3 cm  
C) Göğüs kemiğinin ortası → 5 cm  
D) Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı → 7 cm  
  16.) Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak  
B) Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak  
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak  
D) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak  
  17.) Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Meyve suyu içirilmesi  
B) Şoka karşı önlem alınması  
C) Yara yerinin soğuk tutulması  
D) Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi  
  18.) Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
A) Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması  
B) Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması  
C) Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması  
D) Derinin kuru ve ağrılı olması  
  19.) Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Dik oturur şekilde pozisyon vermek  
B) Sert bir zemine sırtüstü yatırmak  
C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek  
D) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak  
  20.) Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A) Eklem bağlarının kopması  
B) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması  
C) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi  
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi  
 

21.)

 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda
yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi  
B) Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması  
C) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması  
D) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması  
 

22.)

Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A) Yaralıların eğitim durumu  
B) Olay yerinin tam adresi  
C) Araçların hasar durumu  
D) Yaralı sayısı  
 

23.)

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilincini kaybeden  
B) Açık karın yarası olan  
C) Solunum zorluğu olan  
D) Ayak bileğinde çıkık olan  
 

24.)

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A) Göğüs kemiğinde kırık olan  
B) Bulantı ve kusması olan  
C) Kalça kemiğinde kırık olan  
D) Omurilik zedelenmesi olan  
 

25.)

Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz
gazı daha fazla zarar verir?
A) Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde  
B) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde  
C) Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında  
D) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında  
 

26.)

Donma vakalarında ilk yardım uygulaması olarak kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Önce ılık sonra sıcak ortama almak  
B) Elektrikli battaniyeye sararak ısıtmak  
C) Donan bölgeyi ovarak masaj yapmak  
D) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak  
 

27.)

 I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması
Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

28.)

 İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?
A) İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile  
B)  Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile  
C) Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile  
D) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile  
 

29.)

Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini kullanmaları zorunludur?
A) Eldiven  
B) Koruma başlığı  
C) Rüzgârlık  
D) Emniyet kemeri  
 

30.)

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A) Kendini üstün görmek  
B) Kendi kendine kurallar koymak  
C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak  
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek  
 

31.)

TRAFİK SORULARI

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A) Geçiş yolu  
B) Geçiş hakkı  
C) Geçiş kolaylığı  
D) Geçiş üstünlüğü  
 

32.)

 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A) Trafik suçu  
B) Trafik terörü  
C) Trafik kusuru  
D) Trafikten men  
 

33.)

 Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A) Taşıt  
B) Tren  
C) Ulaşım  
D) Taşıma  
 

34.)

Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?
A) Bölünmüş yol  
B) Banket  
C) Şerit  
D)  İki yönlü yol  
 

35.)

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A) Yerlerinin değiştirilmesi  
B) Üzerlerine yazı yazılması  
C) Görülmelerinin engellenmesi  
D) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi  
 

36.)

 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A) Aracını durdurmalı  
B) Durmadan geçmeli  
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli  
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli  
 

37.)

 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Hızlandırma işareti  
B) Geç işareti  
C) Yavaşlatma işareti  
D) Dur işareti  
 

38.)

 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Okul geçidine  
B) Yürüyüş yoluna  
C) Gençlik kampına  
D) Alt veya üst geçitlere  
 

39.)

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Banketten gitmeli  
B) Takip mesafesini artırmalı  
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli  
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli  
 

40.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu  
B) Açılan köprüye yaklaşıldığını  
C) Tehlikeli çıkış eğimli yolu  
D) Kasisli yolu  
 

41.)

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

42.)

 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

43.)

 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Sola dönülmez  
B) Sağa dönülmez  
C) Sola zorunlu yön  
D) Sağa zorunlu yön  
 

44.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Traktörün geçebileceğini  
B) Traktörün giremeyeceğini  
C) Traktörlerin park edebileceğini  
D) Sadece traktörün girebileceğini  
 

45.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağı sonunu  
B) Hız sınırlaması sonunu  
C) Araç trafiğine kapalı yolu  
D) Öndeki taşıtı geçme yasağını  
 

46.)

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

47.)

 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A) Yalnız I  
B)  I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

48.)

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

A) Şerit değiştirmek yasaktır.  
B) Öndeki aracı geçmek yasaktır.  
C) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir  
D) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.  
 

49.)

 Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A) Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa  
B) Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse  
C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa  
D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa  
 

50.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A) Araçların takip mesafesine uyması  
B) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi  
C) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi  
D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması  
 

51.)

 1. Işıklı trafik işaret cihazı
2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri
3. Trafik görevlisi
Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 - 2 - 3  
B) 2 - 3 - 1  
C) 3 - 1 - 2  
D) 3 - 2 - 1  
 

52.)

 Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 80  
B) 90  
C) 110  
D) 120  
 

53.)

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 15  
B) 35  
C) 40  
D) 50  
 

54.)

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 10  
B) 20  
C) 30  
D) 40  
 

55.)

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A)  4 numaralı aracın hızını artırması  
B) 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi  
C) 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması  
D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi  
 

56.)

Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Öndeki aracın işaretini beklemek  
B) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak  
C) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek  
D) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak  
 

57.)

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A)  Hızını artırması  
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması  
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması  
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması  
 

58.)

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Dar kavisle dönülmesi  
B) Geniş kavisle dönülmesi  
C) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi  
D) Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girilmesi  
 

59.)

Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak  
B)  Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek  
C) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek  
D) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek  
 

60.)

 Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

A) 1 numaralı araç  
B) 2 numaralı araç  
C) Hızı az olan araç  
D) Hızı fazla olan araç  
 

61.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi  
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi  
C) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi  
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması  
 

62.)

Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Toplu taşıma araçlarının  
B) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların  
C) Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçlarının  
D) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların  
 

63.)

 Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı  
B) Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli  
C) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı  
D) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı  
 

64.)

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A) 5  
B) 10  
C) 15  
D) 20  
 

65.)

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A) Dönüş ışıklarını yakarak  
B) Dönüş ışıklarını yakarak  
C) Dönüş ışıklarını yakarak  
D) Birkaç defa selektör yaparak  
 

66.)

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 30  
B) 20  
C) 10  
D) 5  
 

67.)

Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
A) Her iki aracın yüklü olması  
B) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması  
C) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması  
D) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması  
 

68.)

Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A) Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları  
B) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri  
C) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları  
D)  Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri  
 

69.)

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?
A) Sadece öğrenci indirip bindirirken  
B) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman  
C) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman  
D) Sadece sisli, yağmurlu veya karlı havalarda  
 

70.)

 Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?

A) Korna çalıp yayayı durdurmalı  
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalı  
C) Geçiş hakkını yayaya vermeli  
D) Yayanın yola girmesini önlemeli  
 

71.)

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Hızlarını artırarak geçmesi  
B) Uygun mesafede mutlaka durması  
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi  
D) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi  
 

72.)

 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması  
B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması  
C) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması  
D) Yüklerin bağlanması  
 

73.)

Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan
bazıları şunlardır:
• Kusurlu far
• Kusurlu rot
• Kusurlu fren
• Kusurlu direksiyon
Bu kusurlara bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?
A) Araç yakıtının zamanında alınması  
B) Araç bakımının zamanında yapılması  
C) Motor yağının zamanında değiştirilmesi  
D) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi  
 

74.)

Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A) Sahibi değiştiğinde  
B) Sigorta süresi bittiğinde  
C) Tescil belgesi değiştirildiğinde  
D) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında  
 

75.)

 B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A) Kamyon  
B) Minibüs  
C) Otomobil  
D) Kamyonet  
 

76.)

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A)  Aracın bakımı  
B) Kasko sigortası  
C) Koltuk ferdi kaza sigortası  
D) Zorunlu mali sorumluluk sigortası  
 

77.)

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A) Ölümlü kazalarda  
B) Yaralanmalı kazalarda  
C) Maddi hasarlı kazalarda  
D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda  
 

78.)

 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A) Tek yönlü yola ters yönden girmek  
B) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak  
C) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak  
D) Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak  
 

79.)

 Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A)  Atık  
B) Çevre  
C) İklim  
D)  Erozyon  
 

80.)

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması  
B) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması  
C) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması  
D) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması  
 

81.)

MOTOR SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

A) Polen filtresi  
B) Park sensörü  
C) Açılabilir tavan  
D) Aktif gergili emniyet kemeri  
 

82.)

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A) Egzoz supabı  
B) Emme manifoldu  
C) Katalitik konvertör  
D) Katalitik konvertör  
 

83.)

 I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D)  I, II ve III  
 

84.)

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A) Dizel motor  
B) Benzinli motor  
C) Marş motoru  
D) Buhar makinesi  
 

85.)

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A)  LPG  
B) Benzin  
C) Motorin  
D) Biyodizel  
 

86.)

 Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karbüratör  
B) Emme supabı  
C) Egzoz manifoldu  
D) Emme manifoldu  
 

87.)

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A) Aküyü şarj etmek  
B) Motoru soğutmak  
C) Motorun hareketli parçalarını yağlamak  
D) Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek  
 

88.)

Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?
A) Sigorta  
B) Karbüratör  
C) Endüksiyon bobini  
D) Marş motoru  
 

89.)

Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
A) Sarsıntılı  
B) Çalışmaz  
C) Sarsıntısız  
D) Yüksek rölantide  
 

90.)

 Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Antifriz ilave edilir.  
B) Plakaları temizlenir.  
C) Suyu boşaltılıp yağlanır.  
D) Kutup başlarının oksitleri temizlenir.  
 

91.)

 Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A) Su pompası  
B) Şanzuman dişlileri  
C) Alternatör diyotları  
D) Diferansiyel dişlileri  
 

92.)

Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A) Daha kısa  
B) Daha uzun  
C) Daha ince  
D) Daha kalın  
 

93.)

 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motor yüksek devirde kullanılır.  
B) Eskiyen buji kabloları değiştirilir.  
C) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.  
D) Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.  
 

94.)

Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A) Arka arkaya marş yapılır.  
B) Depoya benzin ilave edilir.  
C) Marş sisteminin parçaları kurulanır.  
D) Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.  
 

95.)

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A) Yakıt filtresi  
B) Termostat  
C) Marş motoru  
D) Endüksiyon bobini  
 

96.)

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A) Far ayarının bozulması  
B) Hava filtresinin kirli olması  
C) Fren balatalarının aşınması  
D) Vantilatör kayışının sıkı olması  
 

97.)

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?
A) Buji ayarı  
B) Platin ayarı  
C) Rölanti ayarı  
D) Debriyaj ayarı  
 

98.)

Aşağıdakilerden hangisi soğuk motorda silindire havanın az, yakıtın fazla girmesini sağlar?
A) Buji  
B) Jikle devresi  
C) Yakıt deposu  
D) Yakıt pompası  
 

99.)

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A) Supap ayarı  
B) Rot ayarı  
C) Fren ayarı  
D) Far ayarı  
 

100.)

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A) Bujilerin yeni olması  
B) Yakıt borularının uzun olması  
C) Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi  
D) Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması  
 

101.)

Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?
A) Motor yağının kirlenmesi  
B) Motor yağının kalınlaşması  
C) Karışım oranının bozulması  
D) Motorun çalışma sıcaklığına ulaşması  
 

102.)

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A) Isıtma bujisinin arızalı olması  
B) Hararet müşirinin arızalı olması  
C) Enjeksiyon basıncının yüksek olması  
D) Enjeksiyon basıncının yüksek olması  
 

103.)

Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A) Far ampulünün  
B) Marş motorunun  
C) Silecek motorunun  
D) Endüksiyon bobininin  
 

104.)

Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A) Artı kutup şasi ile  
B) Eksi kutup şasi ile  
C) Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla  
D) Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla  
 

105.)

Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıt tüketimini artırmak  
B) Motorun erken ısınmasını sağlamak  
C) Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek  
D) Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak  
 

106.)

 Motorun alt tarafını kapatarak hareketli parçalarını dış etkenlerden koruyan ve motor yağına depoluk eden parça hangisidir?
A) Karter  
B) Radyatör  
C) Silindir kapağı  
D) Külbütör kapağı  
 

107.)

 Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjektör  
B) Hava filtresi  
C) Yağ filtresi  
D) Yakıt filtresi  
 

108.)

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A) Kısa farlar ikaz ışığı  
B) Yağ basıncı ikaz ışığı  
C) El freni çekili ikaz ışığı  
D) Sinyal lambası ikaz ışığı  
 

109.)

 Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

A) Radyatör  
B) Vantilatör  
C) Termostat  
D) Hararet göstergesi  
 

110.)

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

111.)

Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?
A) Soğutma suyunda antifrizin olması  
B) Distribütör kapağının çatlak olması  
C) Vantilatör kayışının çok gergin olması  
D) Aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması  
 

112.)

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A) Kalorifer hortumlarının su sızdırması  
B) Hararet göstergesinin arızalanması  
C) Vantilatör kayışının gergin olması  
D) Debriyajın kaçırması  
 

113.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

A) Debriyaj  
B) Alternatör  
C) Distribütör  
D)  Marş motoru  
 

114.)

 Şarj sisteminin gerilimini sınırlandıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Regülatör  
B) Sigorta  
C) Karbüratör  
D) Marş motoru  
 

115.)

 Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fan motoru  
B) Far anahtarı  
C) Sigorta kutusu  
D) Yakıt göstergesi  
 

116.)

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

117.)

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A) Amortisör  
B) Helezon yay  
C) Fren balatası  
D) Kavrama (Debriyaj)  
 

118.)

Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
A) Fren ayarının  
B) Supap ayarının  
C) Rölanti ayarının  
D) Diferansiyel ayarının  
 

119.)

Araçlarda rot ayarı yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için  
B)  Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için  
C) Aracın hareket etmesini engellemek için  
D) Aracı yavaş kullanmak için  
 

120.)

 I- Yol durumu
II- Hava koşulları
III- Kişisel kullanım farkları
Yukarıdakilerden hangileri, bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III