Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

Trafik Soruları

Motor Soruları

 

1.)

 Trafik kazalarına en çok neden olan aşağıdakilerden hangisinin hatalı davranışlarıdır?
A) Yayaların 
B) Yolcuların 
C) Sürücülerin  
D) Trafik görevlilerinin  
  2.)  İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir
A) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 
B) Temel yaşam desteği sağlamak  
C) Trafik kazalarını önlemek  
D) Hastaları tedavi etmek 
  3.)  Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A) Omurga  
B) Dirsek  
C) El bileği  
D) Kafatası  
 

4.)

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A) Akciğer  
B)  Mide  
C) Karaciğer  
D) Beyin  
  5.) Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Ayaklarından çekilerek  
B) Baş-çene pozisyonu verilerek  
C) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak  
D) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek  
  6.)  Araç ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Sürücünün isteğine  
B) Mevsim ve yol durumuna 
C) Yolcuların sağlık durumlarına  
D) Taşınacak yolcu sayısına  
  7.) Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?
A) Vücut sıcaklığının yükselmesi  
B) Kanın kalbe gelme hızının artması  
C) Kandaki oksijen oranının düşmesi  
D) Kandaki karbondioksit oranının düşmesi  
  8.) Şekildeki Baş-Çene Pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

A) Solunum güçlüğü olanlarda  
B)  Boyun omurlarında hasar olanlarda  
C) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda 
D)  Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında  
  9.) Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A) Kalbi düzensiz çalışanlara  
B) Öksürük ve hıçkırığı olanlara  
C) Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara  
D) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara  
  10.)   Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Ağzından bol sıvı verilmesi  
B) Şok pozisyonu verilmesi  
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması  
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi  
  11.) Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A) Kol bölgesinde olan kanamalarda  
B) Yüz bölgesinde olan kanamalarda  
C) Karın bölgesinde olan kanamalarda  
D) Bacak bölgesinde olan kanamalarda  
  12.) Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Eklem bölgesi olmasına  
B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına  
C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına  
D) Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölge olmasına  
  13.) Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A) Omuzuna  
B) Omurgasına  
C) Ayak tabanına  
D) Karın boşluğuna  
  14.)  Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A) Kol  
B) Bacak  
C) Göğüs  
D) Boyun  
  15.) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi  
B) Solunumun sık ve yüzeysel olması  
C) Vücut sıcaklığının artması  
D) Kan basıncının artması  
  16.)  Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Yaraya merhem sürmek  
B) Yaraya pamuk koyarak sarmak  
C) Kanama varsa şoka karşı önlem almak  
D) Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak  
  17.)  Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.  
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.  
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.  
D)  En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.  
  18.)  Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?
A) Birinci derece yanıklar  
B) İkinci derece yanıklar  
C) Üçüncü derece yanıklar  
D) Kas tabakasını etkileyen yanıklar  
  19.)  Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Sıcak uygulama yapılır.  
B) Hareketsiz kalması sağlanır.  
C) Kuvvetli masaj yapılır.  
D) Sürekli buzla ovulur.  
  20.) Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması  
B) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi  
C) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması  
D) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması  
 

21.)

Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
A) Kırık  
B) İncinme  
C) Çıkık  
D) Burkulma  
 

22.)

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı acil sağlık yardımı için aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıdır?
A) 110  
B) 112  
C) 155  
D) 156  
 

23.)

 Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ağır kanamalı olan  
B) Dirseğinde çıkık olan  
C) Ayağında kırık olan  
D) Ölmüş olan  
 

24.)

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A) Şoka girmiş olan  
B) Omurga kırığı olan  
C) Kol kemiği kırık olan  
D) Kalça kemiği kırık olan  
 

25.)

 I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi
II- Fiziksel aktivitenin artması
III- Boğucu etki yapması
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?
A) I ve II  
B) I ve III  
C) II ve III  
D)  I, II ve III  
 

26.)

Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?
A) Beyin  
B) Kalp  
C) Böbrek  
D) Akciğer  
 

27.)

 Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?
A) Solunumun durması  
B) İshal veya kabızlık oluşması  
C) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması  
D) Kalbin durması veya atımının düzensiz
olması
 
 

28.)

 I- A1, A2 sınıfı
II- H, G sınıfı
III- B sınıfı (hususi araç)
IV- F sınıfı
İşitme cihazı kullanması zorunlu olan sürücü, yukarıda verilen sürücü belgelerinden hangileri ile araç kullanabilir?
A)  I ve II  
B)  I ve III  
C) II ve III  
D)  III ve IV  
 

29.)

Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A) Motosikletlerde  
B) Otobüslerde  
C) Minibüslerde  
D) Otomobillerde  
 

30.)

 Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Hırslı ve kızgın olmamak  
B) Kurallara uymaya özen göstermek  
C) Başkalarının haklarına saygı göstermek  
D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak  
 

31.)

TRAFİK SORULARI

 Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

A) Şerit  
B) Kara yolu  
C) Geçiş yolu  
D) Bağlantı yolu  
 

32.)

Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
A) Trafik  
B) Erişme  
C) Ulaşım  
D) Taşıma  
 

33.)

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu  
B) İki yönlü kara yolu  
C) Tek yönlü kara yolu  
D) Bölünmüş kara yolu  
 

34.)

 Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir?
A) Banket  
B) Tali yol  
C) Ana yol  
D) Bölünmüş yol  
 

35.)

 I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

36.)

 Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğu nu bildirir?
A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık  
B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık  
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık  
D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık  
 

37.)

 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A)  Dur işareti  
B) Geç işareti  
C) Yavaşlatma işareti  
D) Hızlandırma işareti  
 

38.)

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A)  Hızını artırmalı  
B) Geriye dönmeli  
C) Hızını azaltmalı  
D) Yolun kayganlığını kontrol etmeli  
 

39.)

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

A) 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu  
B) 200 m ileride kavşak olduğunu  
C) 200 m ileride köprü olduğunu  
D) Yolun daralmakta olduğunu  
 

40.)

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Demir yolu alt geçidine  
B) Demir yolu üst geçidine  
C) Kontrollü demir yolu geçidine  
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine  
 

41.)

 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

42.)

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

43.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağının sona erdiğini  
B)  Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini  
C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini  
D) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu  
 

44.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini  
B) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu  
C) Duraklama ve park etme yasağını  
D) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını  
 

45.)

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

A) Otobüs yolunu  
B) Otobüslerin park yerini  
C) Otobüsün giremeyeceğini  
D) Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu  
 

46.)

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

A)  
B)  
C)  
D)  
 

47.)

Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

48.)

Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kesik çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini  
B) Devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini  
C) Kesik çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini  
D) Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını  
 

49.)

Yerleşim yerleri dışındaki kavşaklara kaç metre mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır?
A) 150  
B) 200  
C) 250  
D) 300  
 

50.)

Şekildeki kamyon sürücüsü, alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A) Taşıma sınırını  
B) Dingil ağırlığını  
C) Geçme yasağını  
D) Sınırlı yükseklik gabarisini  
 

51.)

 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlen mesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
A) Trafik ışıkları  
B) Trafik görevlisi  
C) Trafik levhaları  
D) Yer işaretlemeleri  
 

52.)

 Zorunlu hâller dışında şehirlerarası kara yolunu kullanan motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A)  5  
B) 10  
C) 15  
D) 20  
 

53.)

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 90  
B) 100  
C) 110  
D) 130  
 

54.)

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A) 25  
B) 35  
C) 45  
D) 55  
 

55.)

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır.  
B) Geçme sırasında banketlerden yararlanılmalıdır.  
C) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır.  
D) Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağdan geçilmelidir.  
 

56.)

Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A) Hızını artırmak  
B) Selektör yapmak  
C) Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek  
D) Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak  
 

57.)

 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A) Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde  
B) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde  
C) Bir aracın geçilmesi esnasında  
D) Şerit değiştirmelerde  
 

58.)

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Dar bir kavisle dönmek  
B) Sağa dönüş işareti vermek  
C) Hızlanarak yoluna devam etmek  
D) 2 numaralı aracın geçmesini beklemek  
 

59.)

Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A) Tek yönlü yollarda duraklarken  
B) Bağlantı yolunda seyrederken  
C) Tek yönlü yollarda park ederken  
D) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken  
 

60.)

Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) 1 numaralı araca yol vermeli  
B) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı  
C) Hızını artırarak kavşağa önce girmeli  
D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı  
 

61.)

 Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Traktör  
B)  At arabası  
C)  Otobüs  
D) İş makinesi  
 

62.)

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A) Görev hâli dışında  
B) Şehirler arası kara yollarında  
C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında  
D) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde  
 

63.)

Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Geriye dönerek beklemeli  
B) Işıklı trafik işaretine uymalı  
C) Olduğu yerde hemen durmalı  
D) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli  
 

64.)

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) U dönüşü yapmalı  
B) 1 numaralı araca yol vermeli  
C) İlk geçiş kakkını kendisi kullanmalı  
D) 1 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalı  
 

65.)

Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadırlar?
A) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye  
B)  Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye  
C) Yolcuları yolun sol şeridinde indirip bindirmeye  
D)  Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeye  
 

66.)

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A) Sis ışıklarını  
B) Park ışıklarını  
C) Yakını gösteren ışıkları  
D) Uzağı gösteren ışıkları  
 

67.)

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir?
A) Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması  
B) Uzağı gösteren ışıkların açık tutulması  
C) Aracın kapılarının açık tutulması  
D) Vitesin boşa alınması  
 

68.)

Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
A) Beyaz bayrak  
B) Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez  
C) Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez  
D) Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez  
 

69.)

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A) Yayalara su sıçratılması  
B) Hız kurallarına uyulması  
C) Diğer sürücülerin korkutulması  
D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması  
 

70.)

Okul taşıtlarında, diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gereken teçhizat aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) “DUR” ışıklı işareti ve sis ışıkları  
B) Park lambası ve yangın söndürücü  
C) “OKUL TAŞITI” yazısı ve ilk yardım çantası  
D) “OKUL TAŞITI” yazısı ve “DUR” ışıklı işareti  
 

71.)

Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hızın azaltılması  
B) Öndeki aracın geçilmesi  
C) Bariyer kapalı ise durulması  
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi  
 

72.)

 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

73.)

 Aşağıdakilerin hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A) Motosiklet  
B) İş makinesi  
C) Hususi otomobil  
D) Lastik tekerlekli traktör  
 

74.)

 Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Etkili şekilde korna çalmalı  
B) Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli  
C) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli  
D) Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı  
 

75.)

 I- Aceleci ve dikkatsiz olmaları
II- Trafik kurallarına uymaları
III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır?
A) Yalnız I  
B)  I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

76.)

 C sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A) Çekici  
B) Kamyon  
C) Otobüs  
D) İş makinesi  
 

77.)

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi  
B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi  
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması  
D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi  
 

78.)

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Hafif hapis cezası  
B) Sadece ceza puanı  
C) Trafikten men cezası  
D) Para cezası ve ceza puanı  
 

79.)

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
A) Çevre  
B) Çevre hakkı  
C) Çevre koruma  
D) Çevre düzeni  
 

80.)

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A) Kısa mesafeli yerlere yaya gidilmesi  
B) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması  
C) Trafiği yoğun olmayan taşıt yollarının seçilmesi  
D) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması  
 

81.)

MOTOR SORULARI

 Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

A) Marş dişlisinin  
B) Volan dişlisinin  
C) Triger kayışının  
D) Endüksiyon bobininin  
 

82.)

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A) Hava yastığı  
B) Alaşımlı jant  
C) Açılabilir tavan  
D) Elektrikli koltuk  
 

83.)

 Aşağıdakilerden hangisi egzozdan atılan zehirli gazlardandır?
A) Azot  
B) Oksijen  
C) Su buharı  
D) Karbonmonoksit  
 

84.)

Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A) Motor yağı  
B) Fren hidroliği  
C) Cam suyu antifrizi  
D) Akü elektroliti  
 

85.)

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Yakıt seviyesi kontrol edilir.  
B) Önemsenmez, devam edilir.  
C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.  
D) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.  
 

86.)

Silindir kapağı aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?
A) Motorun  
B) Diferansiyelin  
C) Vites kutusunun  
D) Yakıt deposunun  
 

87.)

  Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Asit ilave edilmeli  
B) Saf su ilave edilmeli  
C) Hava filtresi değiştirilmeli  
D) Kutup başları gevşetilmeli  
 

88.)

Akü elektroliti son derece aşındırıcı olduğundan metal veya boyalı yüzeylere hasar verebilir.
Buna göre akü bakımı yapılırken, akü elektroliti herhangi bir biçimde metal veya boyalı yüzeylere temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A) Tiner ile yıkamak  
B) Bol su ile yıkamak  
C) Sülfürik asit ile yıkamak  
D) Fren hidroliği ile yıkamak  
 

89.)

Hangisi distribütörden gelen yüksek gerilimi kıvılcıma dönüştürür?
A)  Buji  
B) Akü  
C) Supap  
D) Enjektör  
 

90.)

Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
A) Akünün şarjlı olması  
B) Yağ seviyesinin normal olması  
C) Yakıt seviyesinin düşük olması  
D) Buji kablolarından birinin çıkmış olması  
 

91.)

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Termostat çıkartılmalı  
B) Eskimiş bujiler değiştirilmeli  
C) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli  
D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı  
 

92.)

 Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motora yağ eklenir.  
B) Far ampulleri değiştirilir.  
C) Arka cam rezistansı çalıştırılır.  
D) Buji kabloları ve bobin kurutulur.  
 

93.)

Aracın belli bir mesafe gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?
A) Bagaj  
B) Karter  
C) Yakıt deposu  
D) Torpido  
 

94.)

 Aracın benzin hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A) Değiştirilir.  
B) Bantlanır.  
C) Yapıştırılır.  
D) İple sarılır.  
 

95.)

 Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A) Rölantide  
B) Yüksek devirde  
C) Zengin karışımla  
D) Düzensiz, tekleyerek  
 

96.)

• Hava filtresi
• Enjeksiyon pompası
• Enjektörler
Yukarıda verilen parçalar, motordaki hangi sistemin elemanıdır?
A) Şarj sistemi  
B) Yakıt sistemi  
C) Yağlama sistemi  
D) Aydınlatma sistemi  
 

97.)

 Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?
A) Motor yağ eksiltir.  
B) Motorun gücü artar.  
C) Yakıt sarfiyatını artırır.  
D) Yakıt sarfiyatını azaltır.  
 

98.)

Soğuk motoru kolay çalıştırmak için zengin karışımı hazırlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buji  
B) Jikle  
C) Enjektör  
D) Distribütör  
 

99.)

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A) Rölanti devrinin yüksek olması  
B) Fren hidroliğinin tamamlanması  
C) Soğutma suyuna antifriz katılması  
D) Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi  
 

100.)

Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A) Egzoz supabı  
B) Emme supabı  
C) Egzoz susturucusu  
D) Emme manifoldu  
 

101.)

Dizel motorlu araçların egzozundan siyah duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Depodaki yakıtın kirlenmesi  
B) Yakıt sisteminde hava olması  
C) Karbüratör ayarının bozulması  
D) Yakıt enjeksiyon pompasının ayarsız olması  
 

102.)

 Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A) Akü şarj ikaz ışığı  
B) Isıtma bujisi ikaz ışığı  
C) Yağ basıncı ikaz ışığı  
D) El freni çekili ikaz ışığı  
 

103.)

Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

A) Aküyü şarj etmek  
B) Araca ilk hareketi vermek  
C) Motora ilk hareketi vermek  
D) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak  
 

104.)

 Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Akünün boşalması  
B) Far ampullerinin patlaması  
C) Endüksiyon bobininin arızalanması  
D) Motor devir göstergesinin arızalanması  
 

105.)

 Aşağıdakilerden hangisi dijital göstergeli araca yapılmaz?
A) Yağ filtresinin değiştirilmesi  
B) Akünün tam şarj yapılması  
C) Aracın itilerek veya çekilerek çalıştırılması  
D) Debriyaj pedalına basılarak marş yapılması  
 

106.)

Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A) Fren hidroliği  
B)  Motor yağı  
C) Akü elektroliti  
D) Cam suyu antifrizi  
 

107.)

 Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Karterde yağın kalmaması  
B) Fren hidroliğinin eksilmesi  
C) Depodaki yakıtın azalması  
D) Radyatörde antifrizin olmaması  
 

108.)

Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A) Radyatör  
B) Yağ filtresi  
C) Dikiz aynaları  
D) Direksiyon simidi  
 

109.)

 Motorun çalışma sıcaklığını öngörülen sıcaklık sahası içinde tutarak piston, silindir, silindir kapağı gibi parçalarda malzeme zararları oluşmasını önleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj sistemi  
B) Yakıt sistemi  
C) Göstergeler sistemi  
D) Soğutma sistemi  
 

110.)

   • Radyatör
• Termostat
• Devridaim pompası
Yukarıda verilen parçalar, motordaki hangi sistemin elemanıdır?
A) Soğutma sistemi  
B) Marş sistemi  
C) Yağlama sistemi  
D) Yakıt sistemi  
 

111.)

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A) Motor yağı  
B) Fren hidroliği  
C)  Akü elektroliti  
D) Motor soğutma suyu  
 

112.)

Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A) Motorun üzerine su dökülmesi  
B) Klima çalışıyorsa kapatılması  
C) Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi  
D) Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi  
 

113.)

Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A) Sigorta  
B) Karbüratör  
C) Regülâtör  
D) Marş motoru  
 

114.)

 Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A) Alternatörde  
B) Fan motorunda  
C) Marş motorunda  
D) Far ampüllerinde  
 

115.)

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akü  
B) Platin  
C) Alternatör  
D) Sigorta  
 

116.)

 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

117.)

 I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı
Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

118.)

 ABS fren sistemi, frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler.
Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?
A) Trafik kazası riskini  
B) Trafik kazası riskini  
C) Direksiyon hakimiyetini  
D) Aracın yol üzerinde kaymasını  
 

119.)

 Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidrolik fren  
B) Hidrolik fren  
C) Hidrolik direksiyon  
D) Otomatik hız kontrol  
 

120.)

 Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Uzun yolda aynı hızla gidilmeli  
B) Sürekli sert ve ani fren yapılmalı  
C) Motor soğukken çok çabuk hızlanılmalı  
D) Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılmalı  

Cevap Anahtarı