Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

Trafik Soruları

Motor Soruları

 

1.)

 Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A) Aracının arıza yapması 
B) Trafik işaretlerinin yetersiz olması 
C) Aracını kullandığı yolun bozuk olması  
D) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması  
  2.) Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A) Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak 
B) Kazayı yetkililere haber vermek  
C) Yaralıları araçtan çıkarmak  
D) Yaralıları belirlemek 
  3.)  Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A) Hücre  
B)  Organ  
C) Sistem  
D) Destek doku  
 

4.)

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide,ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A) Solunum sistemi  
B) Dolaşım sistemi  
C) Sindirim sistemi  
D) Sinir sistemi  
  5.) Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A)  Hızlı ve aceleci davranmaya  
B) Kaza yapan araca hasar verilmemesine  
C) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına  
D)  Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine  
  6.)  Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A)  Gazlı bez  
B) Oksijenli su 
C) Kâğıt mendil  
D) Ağrı kesici ilaç  
  7.)  Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A) Göz bebeklerinin küçülmesi  
B) Kişinin aktif ve huzursuz olması  
C) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması  
D)  Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması  
  8.)  Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?
I- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Ağızdan ağıza
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C)  II ve III  
D) I, II ve III  
  9.) Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine, ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
A) 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra  
B) 60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra  
C)  30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası  
D) 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası  
  10.) Omuz veya koldaki kanamalarda, şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?

A) Çene altına  
B) Şakak bölgesine  
C) Kasığın iç kısmına  
D) Köprücük kemiğinin iç kısmına  
  11.)  Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı-
lan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak  
B) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak  
C) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak  
D) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak  
  12.) Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?
A) Ayak bileğinin üst kısmı  
B) Diz ile kalça arası  
C) Diz kapağının olduğu bölge  
D) Ayak bileği ile parmakları arası  
  13.) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A) Şok durumunda  
B) Beyin kanamasında  
C) Ayak bölgesinden yılan sokmasında  
D) Akciğer zedelenmesi ve kanamasında  
  14.)  Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?
A) Şok  
B) Koma  
C) Bayılma  
D) Kansızlık  
  15.)  Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi  
B)  Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması  
C) Kazazedenin bilincini yitirmesi  
D) Reflekslerin kaybolması  
  16.) Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi  
B) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi  
C)  Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması  
D) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi  
  17.)  • Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A) Baş  
B) Karın  
C) Göğüs  
D) Omurga  
  18.)  Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Oksijenli su ile yara üzerindeki pıhtıları temizlemek  
B) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak  
C) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak  
D) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak  
  19.) Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A) Omuz  
B) El  
C) Kalça  
D) Göğüs  
  20.)  Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi  
B) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi  
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması  
D) Eklem bağlarının kopması  
 

21.)

 Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Burkulan bölgenin dinlendirilmesi  
B) Burkulan bölgenin yüksekte tutulması  
C) Burkulan bölgeye buz torbası konulması  
D) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması  
 

22.)

Kaza yerinden, tıbbi yardım istenirken
aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine
gerek yoktur?
A) Kaza zamanı  
B) Açık ve net adres  
C) Yaralıların kimlikleri  
D) Yaralıların durumu ve sayısı  
 

23.)

 Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A) Birinci derece yanığı olan  
B) Solunum zorluğu çeken  
C) Ayağında çıkık olan  
D) Turnike uygulanan  
 

24.)

Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A) Omurga kırığı olan  
B) Kalça kemiği kırık olan  
C) Bilinci yerinde olmayan  
D) Kaburga kemiğinde kırık olan  
 

25.)

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Omurga kırığı olan  
B) Kaburga kırığı olan  
C) Birinci derece yanığı olan  
D) Kolunda yara ve kırık olan  
 

26.)

Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor.
Bilinci yerinde olan bu kişiye yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kusturmak  
B) Bol su içirmek  
C) Açık havaya çıkarmak  
D) Sarımsaklı yoğurt yedirmek  
 

27.)

Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan kişiye uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Soğuk ayran içirmek  
B) Hemen uyumasını sağlamak  
C) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak  
D) Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak  
 

28.)

Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A) Dinç ve zinde olma  
B) Reflekslerinde zayıflama  
C) Manevra kabiliyetinde artma  
D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma  
 

29.)

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A) Kazaların önlenmesi  
B) Sürücülerin dikkatinin artması  
C) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması  
D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi  
 

30.)

 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A) Kendini üstün görmek  
B) Kendi kendine kurallar koymak  
C)  Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak  
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek  
 

31.)

TRAFİK SORULARI

 Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?

A)  Araç  
B) Ticari taşıt  
C)  Arazi taşıtı  
D) Taşıt katarı  
 

32.)

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A) Şoför  
B) Sürücü  
C) İşleten  
D) Araç sahibi  
 

33.)

 Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A) Dingil ağırlığı  
B) Taşıma sınırı  
C) Gabari  
D) Hız sınırlayıcı  
 

34.)

Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A) Bölünmüş kara yolu  
B) Bağlantı yolu  
C) Tali yol  
D) Ana yol  
 

35.)

 Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Harekete hazırlanmalı  
B) Yolun en sağına yaklaşmalı  
C) Dönüş yapacağı yola girmeli  
D) Yaya geçidini kapatmadan durmalı  
 

36.)

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Hızlandırma işareti  
B) Yavaşlatma işareti  
C) Dönüş işareti  
D) Dur işareti  
 

37.)

 Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Banketten gitmeli  
B) Takip mesafesini artırmalı  
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli  
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli  
 

38.)

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

A)  Eğimli  
B) Kasisli  
C) Virajlı  
D) Kaygan  
 

39.)

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Yolun solundan gitmeli  
B) Takip mesafesini azaltmalı  
C) Yavaş ve daha dikkatli gitmeli  
D) Sağa dönüş lambasını yakmalı  
 

40.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Bisikletin geçebileceğini  
B) Bisikletin giremeyeceğini  
C) Yolun bisikletlilere ait olduğunu  
D) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini  
 

41.)

 Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

42.)

 Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

A) Otobüs  
B) Kamyon  
C) Otomobil  
D) Motosiklet  
 

43.)

 Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

A) Geri gitmeyi  
B) Sola dönmeyi  
C) U dönüşü yapmayı  
D) Ada etrafında dönmeyi  
 

44.)

 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

45.)

 Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

46.)

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

A) Işıklara 50 m kaldığını  
B) Asgari (en az) hız sınırını  
C) Azami (en yüksek) hız sınırını  
D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını  
 

47.)

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öndeki aracın geçilebileceği  
B) İki yönlü kara yolu olduğu  
C) Diğer şeride geçilemeyeceği  
D) Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı  
 

48.)

 Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A) Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa  
B) Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse  
C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa  
D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa  
 

49.)

 Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A)  5,5  
B) 4,5  
C) 3,5  
D) 2,5  
 

50.)

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A) Viraja sert girmesi  
B) Takip mesafesini azaltması  
C) Takip mesafesini artırması  
D) Ani fren yaparak durmaya çalışması  
 

51.)

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek  
B) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek  
C) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek  
D) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek  
 

52.)

I- Aracın yük ve teknik özelliğine
II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
Sürücüler, hızlarını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C)  II ve III  
D)  I, II ve III  
 

53.)

 Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A) Aynı  
B)  Yarısı kadar  
C) 10 km/saat daha az  
D) 10 km/saat daha fazla  
 

54.)

 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A) Takip mesafesi kadar  
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar  
C) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar  
D) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar  
 

55.)

 Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.  
B) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.  
C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz  
D) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.  
 

56.)

Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Öndeki aracın işaretini beklemek  
B) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak  
C) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek  
D) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak  
 

57.)

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A) Sağ şeride geçmek  
B) Sığınma cebine girmek  
C) Önündeki aracı geçmek  
D) Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak  
 

58.)

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

59.)

Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Akan trafiği durdurmalı  
B) Bir gözcü bulundurmalı  
C) Geri manevradan vazgeçmeli  
D) Aşağıya inip bir süre beklemeli  
 

60.)

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Geçiş hakkını kendi kullanmalı  
B) Hızlanarak yoluna devam etmeli  
C) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı  
D) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli  
 

61.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi  
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi  
C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi  
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması  
 

62.)

 Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A) Polis aracı  
B) Ambulans  
C) İş makinesi  
D) İtfaiye aracı  
 

63.)

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A) Hız sınırlamasına  
B) Trafik yasaklarına  
C) Çevreyi rahatsız etmemeye  
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya  
 

64.)

 Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı  
B) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı  
C) Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli  
D) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı  
 

65.)

 Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?
A) Dönemeçlerde  
B) Geçiş yolları üzerinde  
C) Eğimli yol kesimlerinde  
D) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde  
 

66.)

 Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Sis ışıklarının  
B) Park ışıklarının  
C) Acil uyarı ışıklarının  
D) Uzağı gösteren ışıkların  
 

67.)

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A) 150  
B) 100  
C) 75  
D) 50  
 

68.)

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Kamyon ile kamyoneti çekmek  
B) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek  
C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek  
D) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak  
 

69.)

 Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek  
B) Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak  
C) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek  
D) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak  
 

70.)

 Okul taşıtlarının arkasındaki DUR işaretinin yanması neyi bildirir?
A) Taşıtın arıza yaptığını  
B) Taşıtın geri manevra yaptığını  
C) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini  
D) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu  
 

71.)

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Yavaşlamaları  
B) Hızlarını artırmaları  
C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri  
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları  
 

72.)

Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Açık renkte elbise giymesi  
B) El fenerini sürücülerin dikkatini dağıtmadan kullanması  
C) Kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümesi  
D) Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette yürümesi  
 

73.)

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A)  Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.  
B) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.  
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.  
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.  
 

74.)

 Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 4  
B) 3  
C) 2  
D) 1  
 

75.)

E sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanamaz?
A) Lastik tekerlekli traktör  
B) Motorlu bisiklet  
C) Kamyon  
D) Otobüs  
 

76.)

Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
A) Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle  
B) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle  
C) İlk yardım tedbirlerini almakla  
D) Yolu trafiğe kapamakla  
 

77.)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A) Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek  
B) Karşı şeride tecavüz etmek  
C) Aşırı yük yüklemek  
D) Fazla yolcu almak  
 

78.)

 Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara,ilk tespitte uygulanır?
A) Ağır para cezası  
B) Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis  
C) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası  
D) Üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve para cezası  
 

79.)

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması  
B) Uyarı amacı dışında kullanılması  
C) Ses tonunun sabit olması  
D) Korkutmadan uyarması  
 

80.)

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A) Uygun vitesle seyredilmesi  
B) Araca aşırı yük ve yolcu alınması  
C) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması  
D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi  
 

81.)

MOTOR SORULARI

 Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fren  
B) Egzoz  
C) Motor  
D) Diferansiyel  
 

82.)

 Motorlar soğutma sistemlerine göre nasıl sınıflandırılır?
A) Su ve yağ soğutmalı  
B) Su ve hava soğutmalı  
C) Yağ ve motorin soğutmalı  
D) Hava ve benzin soğutmalı  
 

83.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzoz manifoldu  
B) Emme manifoldu  
C) Külbütör kapağı  
D) Karter  
 

84.)

Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A) Şafta hareket vermek  
B) Rotlara hareket vermek  
C) Pistonlara yataklık yapmak  
D) Vites dişlilerine yataklık yapmak  
 

85.)

Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A) Buji kıvılcımı ile  
B) Elektrik motoru ile  
C) Dışarıdan ısıtılarak  
D) Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile  
 

86.)

Buji ile ateşlemeli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A) Yakıt-hava karışımı  
B) Sadece hava  
C) Sadece yakıt  
D) Hidrolik yağı  
 

87.)

Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtır?
A) Akü  
B) Distribütör  
C) Karbüratör  
D) Marş motoru  
 

88.)

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A) Asit  
B) Alkol  
C) Saf su  
D) Antifriz  
 

89.)

 Aşağıdakilerden hangisi benzin-hava karışımını ayarlayan yakıt sisteminin elemanıdır?
A) Distribütör  
B) Karbüratör  
C) Egzoz manifoldu  
D) Benzin otomatiği  
 

90.)

Aşağıdakilerden hangisi rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Yakıt tüketiminin artması  
B) Hava tüketiminin düşmesi  
C) Yakıt tüketiminin düşmesi  
D) Motorun sarsıntılı çalışması  
 

91.)

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

A) Motor yağ basıncını  
B) Fren hidrolik seviyesini  
C) Depodaki yakıt miktarını  
D) Motor soğutma suyu sıcaklığını  
 

92.)

 Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorini gönderir?
A) Karbüratör  
B) Yakıt filtresi  
C) Besleme pompası  
D) Yakıt enjeksiyon pompası  
 

93.)

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

94.)

 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A) Motor rölanti devrinin yüksek olması  
B) Yağlama sisteminin görev yapamaması  
C) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması  
D) Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi  
 

95.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

A) Marş motoru  
B) Distribütör  
C) Alternatör  
D) Şarj dinamosu  
 

96.)

Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Motor daha hızlı döner.  
B) Marş dişlisi zarar görür.  
C) Motor daha yavaş döner.  
D) Motor daha iyi yağlama yapar.  
 

97.)

Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjektörlerin arızalanması  
B) Hava filtresinin kirlenmesi  
C) Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi  
D) Akü şarj durumunun yeterli olmaması  
 

98.)

Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A) Motor aşırı ısınarak zarar görür.  
B) Motor yakıtına yağ karışır.  
C) Motorun gücü artar.  
D) Motor çok soğur.  
 

99.)

Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?
A) Radyatör  
B) Distribütör  
C) Su pompası  
D) Yağ pompası  
 

100.)

Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
A) Yağ rengi kontrolü  
B) Yağ kaçağı kontrolü  
C) Hava filtresi kontrolü  
D) Yağ seviyesi kontrolü  
 

101.)

 Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Radyatördeki suyu kartere göndermek  
B) Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek  
C) Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek  
D) Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek  
 

102.)

Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A) Motor hararet yapar.  
B) Motor hemen durur.  
C) Motor daha iyi soğur.  
D) Marş motoru arızalanır.  
 

103.)

Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A) Motor gücünün artmasına  
B) Motor sıcaklığının artmasına  
C) Fren hidroliğinin azalmasına  
D) Motor bloğunun çatlamasına  
 

104.)

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Karterdeki yağ miktarını  
B) Depodaki yakıt miktarını  
C) Soğutma suyu sıcaklığını  
D) Radyatördeki su seviyesini  
 

105.)

Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alternatör  
B) Distribütör  
C) Kondansatör  
D) Marş motoru  
 

106.)

 Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

107.)

Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flaşör arızalıdır.  
B) Akü gerilimi düşüktür.  
C) Geri vites müşiri arızalıdır.  
D) Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.  
 

108.)

 Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.  
B) Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.  
C) Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.  
D) Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.  
 

109.)

Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağlamayı sağlamak  
B) Diferansiyeli çalıştırmak  
C) Vites kutusunu çalıştırmak  
D)  Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak  
 

110.)

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Aracın hızını  
B) Yakıt miktarını  
C) Motor sıcaklığını  
D) Motor devir sayısını  
 

111.)

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

112.)

 Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A) Aracın hızlı kullanılması  
B) Aracın yavaş kullanılması  
C) Ani ve sert kalkış yapılması  
D) Park hâlinde viteste bırakılması  
 

113.)

Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kavramanın tam ayırmaması  
B) Gaz pedalına tam basılmaması  
C) Fren pedalına tam basılmaması  
D) Lastik hava basıncının düşük olması  
 

114.)

Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A) Rot  
B) Amortisör  
C) Diferansiyel  
D) Helezon yay  
 

115.)

 Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A) Bijon somunlarının gevşemesi  
B) Sürüş konforunun azalması  
C) Fren hidroliğinin azalması  
D) Jantın eğilmesi  
 

116.)

 Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Motorun yağ yakması  
B) Hava filtresinin kirli olması  
C) Aracın yükünün fazla olması  
D) Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması  
 

117.)

El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A) El freni tutmaz.  
B) Kampana aşınır.  
C) Fren sistemi hava yapar.  
D) Fren pedal boşluğu artar.  
 

118.)

Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A) Balataların ıslanması  
B) Motor yağının kirlenmesi  
C) Araç lastiklerinin yeni olması  
D) Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması  
 

119.)

Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A) Pistonların  
B) Krank milinin  
C) Rot başlarının  
D) Vites kutusunun  
 

120.)

Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?
A) Şaft  
B) Debriyaj  
C) Diferansiyel  
D) Amortisör  

Cevap Anahtarı