Ehliyet Sınav Soruları

4 TEMMUZ 2009 B SINIFI KİTAPÇIĞI

1.)Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının  önlenmesinde en önemli unsurdur?

A)Yolları ve kaldırımları onarmak
B) Araçların bakım ve onarımını önemsemek
C) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak
D)Kuralları alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek

2.) Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

A)Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B)Her durumda müdahale etmesi zorunludur.
C)Sadece sağlık eğitimi alanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
D)Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.

3.) İlk yardım nerede uygulanmaya başlanır?

A) Hastanenin acil servisinde
B)Sağlık Ocağında
C)Kaza yerinde
D)Cankurtaranda

4.) Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

A)Solunum sistemi
B)Sindirim sistemi
C)Sinir sistemi
D)Dolaşım sistemi

5.) Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A)Motorun durdurulup aracın sabitlenmesidir.
B)Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesidir.
C)Aracın kapılarının açılmaya çalışılmasıdır.
D)Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanmasıdır.

6.) Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

A)Motosiklet
B)Kamyonet
C)Kamyon
D)Otobüs

7.) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan  bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

A)Çenenin kasılması
B)Dilin geriye kayması
C)Başın geriye düşmesi
D)Vücudun kasılması

8.) Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş yetişkinler için ilk yardımcı tek ise aşağıdakilerden hangisini yaptıktan sonra tıbbi yardım istemeşidir?

A)30 kalp masajı, 2 solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B)30 kalp masajı, 2 solunum uygulamasının  hemen sonrası
C)60 kalp masajı 1 solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
D)60 kalp masajı 2 solunum uygulamasının hemen sonrası

9.) Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kırık yoksa, kanayan yere ilk önce yapılacak
işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kalpten aşağı seviyede tutmak
B)Yar bandı yapıştırmak
C)Basınç uygulamak 
D)Soğuk su ile yıkanmak

10.) Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden  oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

A)Burun üzerine ve enseye buz konulması
B)Yüzün soğuk su ile yıkanması
C)Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
D)Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geri ye çekilmesi

11.) Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?

A)Diz ile kalça arası
B)Diz ile  ayak arası
C)Diz kapağının olduğu bölge
D)Ayak bileğinin alt bölgesi

12.)Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının  yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A)Sindirime yardımcı olmak
B)Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C)Vücut sıcaklığını düşürmek
D)Beyne kan gitmesini sağlamak

13.) Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle  kısa süreli geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?

A)Kansızlık
B)Koma
C)Bayılma
D)Şok

14.) İlk yardım yapan kişi yaralının omuzlarına  hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar.

Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

A)Ağız içi
B)Göğüs hareketi
C)Solunumu
D) Bilinci

15.) Kalp masajı yapılacak olan hasta hangi  pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

A)Yan yatış pozisyonunda, sert zemine
B)Yüzüstü, yumuşak zemine
C)Sırtüstü, sert zemine
D)Yarı oturur pozisyonda, yumuşak zemine

16.) Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmasının belirtisidir?

A)Hırıltılı soluk almak
B)Boyunda Şişme
C)Düzenli ve dolgun nabız
D)Hızlı hareket etme

17.)Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan yaralıya uygulanmaz?

A)Yarı oturur duruma getirmek
B)Batan cisim varsa çıkarmamak
C)Ayaklar yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
D)Açık olan yarası temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
18.) Hangi yanıklar daha büyük ve belirgin iz  bırakır?
A)Birici derece yanıklar
B)İkinci derece yanıklar
C)Güneş yanıkları
D)Üçüncü derece yanıklar
19.)Kırıklar neden sabitlenmelidir?
A)Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek için
B)Kırık bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için
C)Kırık kemik parçalarının kana karışıp kalbe  gitmesini engellemek için
D)Üşümeyi engellemek için
20.)Ön kol kemiği kırıklarında atel malzemesi  bulunmadığında aşağıdakilerden hangisinin
yapılması uygundur?
A)Yaralının kolu baş seviyesine yükseltilir.
B)Yaralı yüzüstü yatar pozisyona alınarak ön  kol sedyeye tespit edilir.
C)Ceket veya gömlek eteği, ön kol üzerinden  kaldırılıp tespit yapılır.
D)İki kol bilekten birbirine bağlanarak tespit işlemi yapılır.
21.) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A)Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur
B)Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
C)Kemik uçlarının birbirinden ayrılmasıdır.
D)Kemik bütünlüğünün bozulmasıdır.

22.)Kaza yerinden, tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

A) Yaralıların kimlikleri
B)Yaralıların durumu ve sayısının
C)aşık ve adresin
D)kaza zamanının

23.) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A)Ölmüş olan
B)Ağır kanaması olan
C)Ayağında kırık olan
D)Dirseğinde çıkığı olan

24.) Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A)Bilinci yerinde olmayan
B)Solunum yolu ile zehirlenmesi olan
C)Kalça kemiği kırık olan
D)Kaburga kemiği kırık olan
25.)Hangi durumdaki yaralı  kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A)Kolunda yara ve kırık olan
B)Kaburga kırığı olan
C)Omurga kırığı olan
D)Birinci derece yanığı olan
26.) Egzoz gazı zehirlenmelerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A)Tansiyon yükselmesi
B)Kanın,Oksijen taşımasının engellenmesi
C)Nabız atışının hızlanması
D)Kanın,karbondioksit taşıma özelliğinin artması
27.) Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organımız etkilenir?
A)Akciğer
B)Beyin
C)Böbrek
D)Kalp

 28.) Donma öncesinde vücutta görülenen önemli belirti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Derinin sararması
B)Hareketliliğinin artması
C)Duyuların kaybolması
D)Derinin pürüzsüz hale gelmesi

29.) Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla  ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
B)Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
C)Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında  mecburidir.
D)Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında  isteğe bağlıdır.
30.)Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens  kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A)Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
B)Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
C)Sadece gece araç kullanırken gözlük veya  lens kullanabilirler.
D)Sadece şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanabilirler.

31.) Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur?

A)Emniyet Genel Müdürlüğü
B)İl Belediye Başkanlığı
C)Karayolları Genel Müdürlüğü
D)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
32.) Kara yolunda, motorlu veya motorsuz aracı  veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne denir?
A)Sürücü
B)Şoför
C)İşleten
D)Araç Sahibi
33.) Şekle göre taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne denir?
A)Bölünmüş yol
B)Şerit
C)İki yönlü yol
D)Banket
34.)Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?
A)
B)
C)
D)
35.)Şekildeki trafik ışığında,  kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)Sadece sağa dönülebileceği
B)Düz gidilebileceği
C)Sadece sola dönülebileceği
D)Yolun tüm yönlere açık olduğunu

36.)Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

A)Trafik ışıkları
B)Trafik levhaları
C)Yer işaretleri
D)Trafik görevlisi
37.)Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)Banketten gitmelidir.
B)Takip mesafesini artırmalıdır.
C)Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir.
D)Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmelidir.
38.) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?
A)
B)
C)
D)
39.)Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Yol yüzeyi arızalıdır.
B)Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
C)Yolda yapım çalışması vardır.
D)Yolda tümsek vardır.

40.)Aşağıdakilerden hangisi kontrollü demir  yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

A)
B)
C)
D)
41.)Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki  yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A)
B)
C)
D)

42.) Şekildeki trafik işareti neyi  ifade eder?

A)Yolun iki taraftan daraldığını
B)Karşıdan gelene yol verme zorunluğunu
C)Yolun çift yönlü olduğunu
D)Yolun tek yönlü olduğunu

43.)Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)Otobüslerin park yerini
B)Otobüsün giremeyeceğini
C)Otobüs yolunu
D)Otobüse hız sınırının olduğunu

44.)Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön  levhadır?

A)
B)
C)
D)
45.) Şekle göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)1, 2 ve 3 numaralı şeritler ileri seyir içindir.
B)2 numaralı şerit ileri yönde seyir içindir.
C)3 numaralı şerit sağa dönüş içindir
D)1 numaralı şerit sola dönüş içindir.

46.)Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler.

Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur?

A) Cem’in
B) Gülnur’un
C) Alper’in
D) Cem ve Gülnur’un

47.)Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl için de; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A)30 gün
B)3 ay
C)6 ay
D)2 yıl
48.)Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A)9
B)8
C)7
D)6

49.) Şekildeki yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)Gidiş yönüne göre sol banketten yürümesi
B)Açık renkte elbise giymesi
C)El fenerini sürücülerin dikkatini dağıtmadan kullanması
D)Trafik yoğunluğu az olan şeritte yürümesi
50.)Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A)Sınırlı yükseklik gabarisini
B)Taşıma sınırını
C)Dingil ağırlığını
D)Geçme yasağını
51.)Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir  işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 20
B) 30
C) 40
D)50
52.)Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü, diğer araç A noktasında iken 88–89 diye saymaya başlıyor.Bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

A)Motorun verimliliğini
B)Takip mesafesini
C)Aracının motor gücünü
D)Aracının o andaki hızını
53.)Şekildeki yolda  1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması
doğrudur?

A)Takip mesafesini azaltması
B)Hız sınırını aşması
C)Hızını azaltması
D)Önündeki aracı geçmesi
54.) Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A)Arkadaki aracın öndeki araca yol vermesi
B)Öndeki aracın arkadaki araca yol vermesi
C)Öndeki aracın arkadaki aracı ikaz ederek  durdurması
D)Arkadaki aracın öndeki aracı ikaz ederek durdurması
55.)Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır.
B)Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir
C)Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır
D)Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir.
56.)Şekle göre aşağıdakilerden hangisi  kesinlikle söylenir?

A)3 numaralı araç sürücüsünün şerit ihlali
B)2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
C)1 numaralı araç sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
D)2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
57.)Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A)4 numaralı aracın hızını artırması
B)1 numaralı aracın 2 numaralı aracı geçtikten B) sonra sağ şeritte girmesi
C)2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D)2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi
58.)Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki 28. işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hız azaltılır.
2- İşaret verilir.
3- Dar kavisle dönülür.
4- Yolun sağına yanaşılır.

 

A)2 - 4 - 1 - 3
B)1 - 2 - 3 - 4
C)4 - 2 - 1 - 3
D)1 - 4 - 2 - 3
59.) Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması doğrudur?

A)İkaz ederek 1 numaralı aracı durdurması
B)Hızını artırarak dönüşe geçmesi
C)1 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D) Dönüşünü en sol şeritte tamamlaması
60.)Şekilde belirtilen yol ve araçların durumu için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)1 numaralı taşıt geçiş yolundadır
B)2 ve 3 numaralı taşıtlar, iki yönlü kara yolunda seyretmektedir.
C)1 numaralı taşıt sürücüsü, 2 numaralı taşıtın geçmesini beklemelidir.
D)2 numaralı taşıt sürücüsü, 1 numaralı taşıta yol vermelidir
61.)Şekle göre; şehirler arası yolda sağa dönüş yapmak isteyen sürücü, kavşağa 150 metre kala hangi numaralı şeride girmesi gerekir?

A)1
B)2
C)3
D)1 veya 2
62.) Şekildeki karşılaşmada öncelikle itfaiye aracının geçmesi gerekir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)İlk geçiş hakkı geçiş üstünlüğü olan araçlarındır.
B)İtfaiye aracı diğer araca göre daha güçlüdür
C)İtfaiye aracı ana yolda seyretmektedir
D)Şartlar aynı olduğunda ilk geçiş hakkı sağdan gelen araçlarındır
63.) Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A)Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalıdır
B)Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır
C)2 numaralı araca yol vermelidir
D)Hızlanarak yoluna devam etmelidir
64.) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A)2. aracın takip mesafesine uymadığı
B)1. aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
C)2. aracın yanlış şeritte seyrettiği
D)1. aracın doğru geçen araca yol vermediği
65.)Şekildeki araçların görev hâlinde, geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?

A)2 - 3 - 4 - 1
B)3 - 4 - 1 - 2
C)1 - 3 - 4 - 2
D)4 - 1 - 2 - 3
66.)Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç 36. sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
A)Eskort eşliğinde
B)Sesli ve ışıklı işaretler vererek
C)Seyyar tepe lambası taktırarak
D)Aracında gözcü bulundurarak
67.)Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü 37. dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A)Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta
B)Şeridi daralmış olan, diğerine
C)Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
D)Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta
68.)1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde  park etmek yasaktır.
       2. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)1. yanlış 2. doğrudur
B)1. doğru 2. yanlıştır
C)Her ikisi de doğrudur
D)Her ikisi de yanlıştır
69.) Yerleşim yerlerindeki kavşaklara kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır?
A)5
B)10
C)15
D)20
70.) Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A)1
B)1,5
C)2
D)2,5
71.) Bariyerli demir yolu geçidine yaklaşan 41. sürücü nasıl hareket etmelidir?
A)Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
B)Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
C)Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde  uygun hızla geçmeli
D)Geçide geldiğinde durup görevlinin işaretini  beklemeli
72.) Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A)Hızını artırarak uzaklaşmalıdır
B)Okul taşıtını geçmemelidir
C)Dikkatli ve yavaş geçmelidir
D)Diğer sürücüleri uyarmalıdır
73.) Kara yolunda karşıya geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler
A)Yaya yollarını
B)Banketleri
C)Yaya geçitlerini
D)Geçiş yollarını
74.)Aracının rengini değiştiren kişi, bu durumu 44. kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadır?
A)30
B)40
C)50
D)60
75.) “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakiler45. den hangisini kullanamaz?
A)Otomobil
B)Minibüs
C)Kamyonet
D)Kamyon
76.) Sürücü belgesinin yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A)Para cezası ve ceza puanı    
B)Trafikten süresiz men        
C)Sürücü belgesine 6 ay el koyma               
D) Hafif hapis cezası        
77.) Taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak  park etmiş araçlara çarpma, trafik kazalarında ………………. sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)kusuru paylaştırma
B)asli kusur
C)kusur oranı
D)Şeride tecavüz
78.) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve  fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A)İklim
B)Erozyon
C)Atmosfer
D)Çevre
79.) Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını  bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A)Sesli ilan
B)Gürültü
C)Duyuru
D)Konuşma
80.) Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi ekonomi ve çevre yönünden yarar sağlar?
A)Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
B)Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
C)Araç modellerini ve fiyatlarını
D)Trafik suçuna verilen para cezalarını
81.) Hangisi motora ilk hareketi verir?
A)Marş motoru
B)Alternatör
C)Fan motoru
D)Kam mili
82.) Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında, önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A) Marş kablosunu
B) Şarj kablosunu
C)Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
D) Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
83.)Benzinli bir motorun ateşleme sistemi  şekildeki gibi şematize edilmiştir.

Buna göre, şekildeki soru işareti (?) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Motor
B) Karbüratör
C) Yakıt filtresi
D) Yakıt deposu
84.) İçten yanmalı motorun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı  enerjisine çeviren makinedir
B) Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik  enerjiye çeviren makinedir.
C) Aküden elde ettiği enerjiyi kimyasal enerjiye  çeviren makinedir
D) Aküden elde ediği enerjiyi ısı enerjisine  çeviren makinedir.
85.) Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılırlar?
A) Bir ve üç zamanlı
B)Bir ve dört zamanlı
C)İki ve dört zamanlı
D)İki ve beş zamanlı
86.) Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların 6. oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda sadece hava, pistonla sıkıştırılır?

A)Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C)Ateşleme zamanı
D) Egzoz zamanı
87.)Sıkıştırılmış yakıt ile hava karışımını buji ile ateşleyerek çalışan motor hangisidir?
A Dizel motoru
B) Marş motoru
C) Benzin motoru
D)Buhar makinesi
88.)Aşağıdakilerden hangisi su ile soğutmalı  sistemin parçasıdır?
A)Karter
B) Supap
C)Amortisör
D)Radyatör

89.) Aşağıdakilerden hangisi karterin görevidir?

A) Soğutma suyunu depolamak
B)Motor yağını depolamak
C)Ateşleme yapmak
D) Motora ilk hareketi vermek
90.) Aşağıdakilerden hangisi motora girecek havanın temizlenmesinde görev yapar?
A)Hava filtresi
B)Jikle devresi
C)Emme manifoldu
D)Egzoz manifoldu
91.)Aşağıdakilerden hangisi benzin-hava karışımını ayarlayan yakıt sisteminin elemanıdır?
A) Distribütör
B)Egzoz manifoldu
C)Karbüratör
D)Benzin otomatiği
92.) Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A) Buji
B)Karter
C)Distribütör
D)Enjektör
93.) Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?
A)Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
B)Isı enerjisini elektrik enerjisine çevirmek
C)Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
D)Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek
94.) Motor çalışırken şarj lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marş motoru arızalıdır.
B)Alternatör arızalıdır
C)Far ampulleri yanmıştır
D)Fan motoru arızalıdır
95.)Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A) Ani ve sert kalkış yapılması
B)Aracın hızlı kullanılması
C) Aracın yavaş kullanılması
D)Park hâlinde viteste bırakılması
96.) Aracın sinyal lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Endüksiyon bobini arızalıdır
B)Alternatör arızalıdır
C)Kablo bağlantısı gevşemiştir
D)Konjektör arızalıdır
97.)Aşağıdakilerden hangisi rölanti devrinin  yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A)Lastiklerin orantısız aşınması
B) Yakıt tüketiminin düşmesi
C)Hava tüketiminin düºmesi
D)Yakıt tüketiminin artması
98.) Benzinli motorda hava filtresi kirli ise ne olur?
A)Motorun gücü azalır
B)Motorun gücü artar
C)Motorun verimi artar.
D)Motor az yağ yakar
99.) Jiklenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Motorun çabuk soğumasını sağlar
B)Aracın vitese kolay geçmesini sağlar
C)Sıcak motorun kolay çalışmasını sağlar
D)Soğuk motorun kolay çalışmasını sağlar
100.)Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlamak için yapılır?
A) Yağ filtresinin temizlenmesi
B)Benzin filtresinin temizlenmesi
C)Hava filtresinin temizlenmesi
D)Radyatörün temizlenmesi
101.)Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon pompasına basınçlı şekilde mazotu gönderir?
A) Besleme pompası
B)Enjektör
C)Endüksiyon bobini
D)Kondansatör
102.)Hangisi yakıt filtresinin görevidir?
A) Motora giren havayı temizlemek
B)Motor yağını temizlemek
C)Motora giden yakıtı temizlemek
D)Yakıtı enjektörlere göndermek
103.)Dizel motorlarının soğuk havada kolay  çalışmasını ne sağlar?
A)Endüksiyon bobini
B)Enjektör
C)Hava filtresi
D)Isıtma bujisi
104.)Motorda, çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A)Yağlama sistemi
B) Yakıt sistemi
C)Ateşleme sistemi
D)Soğutma sistemi
105.)Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden 25. hangisidir?
A)Hidrolik seviyesini gösterir
B) Motor yağı seviyesini gösterir.
C)Antifriz seviyesini gösterir
D)Motor suyu seviyesini gösterir
106.)Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A)Soğutma sıvısına
B)Motor yağına
C)Hidrolik yağına
D)Motorine
107.) Su kaynatmış motora, konulacak su nasıl olmalıdır?
A) Soğuk
B)Alkollü
C)Asitli
D)Ilık
108.)Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına neden olur?
A)Depodaki yakıtın az olması
B) Yakıt sisteminin hava yapması
C)Radyatör peteklerinin tıkanması
D)Akünün tam şarj yapılması
109.)Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Karbüratörün ayarsız ve bakımsız olması
B)Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
C)Frenlerin ayarsız olması
D)Uygun viteste seyretmemesi
110.)Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere ne den takoz konulmalıdır
A)Aracın motorunu çalıştırabilmek için
B) Aracın hareket etmesini engellemek için
C)Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek için
D)Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak için
111.)Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük  bakımında yapılmaz?
A)Akaryakıt kontrolü
B) Yağ filtresinin kontrolü
C)Fren hidrolik seviyesinin kontrolü
D)Lastik hava basıncının kontrolü
112.)Motor çalışırken, aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?
A)
B)
C)
D)
113.) Aşağıdakilerden hangisi aracın hızını sürücüye bildirir?
A)Zaman saati
B)El freni göstergesi
C)Enjeksiyon uyarı lambası
D)Kilometre göstergesi
114.) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır?

A)Aks
B) Şaf
C)Vites Kutusu
D)Kavrama
115.) Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A)Vites kutusunun
B)Rot başlarının
C)Krank milinin
D)Pistonların
116.)ABS fren sisteminin avantajlarından biri 36. aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıt tasarrufu sağlar
B)Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
C)Frenlemede duruş mesafesini uzatır
D)Frenleme anında direksiyon hakimiyeti sağlar.
117.)Aşağıdakilerden hangisi rotların ayarsız olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A)Arka lastiklerin ortadan aşınması
B)Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması
C)Direksiyon milinin eğilmesi
D)Direksiyon kovanının eğilmesi
118.)Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden  hangisidir
A)Duran aracı sabitlemektir
B)Duran araca ilk hareketi vermektir
C)Aracın emniyetli olarak hızını artırmaktır
D)Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamaktır
119.) Düz yolda normal hızla seyrederken, araç  bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Vites kutusu arızalıdır
B)Şaft arızalıdır
C)Ön lastiklerin hava basıncı eşit değildir
D)Lastiklerin hava basıncı eşittir

120.) Araç geri vitese geçmiyorsa, aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A)Fren pedalına sonuna kadar basılır

B)Gaz pedalından ayak çekilip yeniden basılır

C)Gaz pedalına sonuna kadar basılır

D)Debriyaj pedalından ayak çekilip yeniden basılır