Ehliyet Sınav Soruları

 

 

1.)

 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. 
B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. 
C) Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.  
D) Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.  
  2.) Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A) Doku  
B) Hücre  
C) Gövde  
D) Sistem 
  3.)  Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
A) Trafik işaretçilerinin dinlenmesi  
B) Yaralının soluk sesinin dinlenmesi  
C) Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi  
D) Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi  

4.)

 İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

A) Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına  
B) Yaralıların üzerinde bulunan giysilere  
C) Yaralıların cinsiyetlerine  
D) Aracın modeline  
  5.) Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması  
B) Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması  
C) Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması  
D) Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması  
  6.) • Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A) Koma hâli  
B) Uykuya eğilim 
C) Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması  
D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması  
  7.) Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
A) Akciğer  
B) Mide  
C) Karaciğer  
D) Dalak  
  8.) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A) Zihinsel aktivitenin artması  
B) Cildin soğuk ve nemli olması  
C) Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi 
D) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması  
  9.)  Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında,yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması  
B) Nabız atışlarının sürekli hızlanması  
C) Bulantı ve kusmanın olması  
D) Vücut sıcaklığının artması  
  10.)  Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
A)  Yan yatış  
B) Baş yanda, yarı yüzüstü yatış  
C) Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü y  
D) Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış  
  11.)  Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A) Çıkan bölge üzerine masaj yapmak  
B) Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak  
C) Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak  
D) Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek  
  12.) Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A) Kansızlık  
B) Bilinç kaybı  
C) Baş dönmesi  
D) Düzensiz nabız atışı  
  13.) Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A) Hızlı ve aceleci davranmaya  
B) Kaza yapan araca hasar verilmemesine  
C) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine  
D) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına  
  14.) Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A) Asabi  
B) Öfkeli  
C) Stresli  
D) Hoş görülü  
  15.) Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

A)  Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
  16.)  İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A) Yerlerinin değiştirilmesi  
B) Üzerlerine yazı yazılması  
C) Görülmelerinin engellenmesi  
D) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi  
  17.) Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
A)  
B)  
C)  
D)  
  18.) Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A) Yavaş ve dikkatli geçmeli  
B) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli  
C) Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli  
D) Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli  
  19.) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
  20.) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A)  Açılan köprü  
B) Sola tehlikeli viraj  
C) Soldan daralan kaplama  
D) Sola tehlikeli devamlı viraj  
 

21.)

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Bisikletin geçebileceğini  
B) Bisikletin giremeyeceğini  
C) Yolun bisikletlilere ait olduğunu  
D) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini  
 

22.)

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)  Kamyonlar için geçme yasağı sonunu  
B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini  
C) Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını  
D) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu  
 

23.)

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

24.)

 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A) Yaya geçidi  
B) Bisiklet yolu  
C) Bölünmüş yol başlangıcı  
D) Trafiği hızlandırma işareti  
 

25.)

 Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Sola dönüş yapması  
B) Sağa dönüş yapması  
C) Aynı yönde seyretmesi  
D) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması  
 

26.)

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobil-ler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 130  
B) 110  
C) 100  
D) 90  
 

27.)

 Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

A)  Motor gücünü  
B) Asfalt kalitesini  
C) Takip mesafesini  
D) Yakıt sarfiyatını  
 

28.)

Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

A) 5 numaralı aracın geçmesini  
B) 4 numaralı aracın yavaşlamasını  
C) 1 numaralı aracın sağa geçmesini  
D) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini  
 

29.)

 Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A) Sağ şeride geçmek  
B) Sığınma cebine girmek  
C) Önündeki aracı geçmek  
D) Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak  
 

30.)

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 2 - 1 - 3  
B) 2 - 3 - 1  
C) 3 - 1 - 2  
D) 3 - 2 - 1  
 

31.)

 I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

32.)

 Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Kasa üzerinin kapalı olması  
B) Kasa kapaklarının kapalı tutulması  
C) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması  
D) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması  
 

33.)

 I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. doğru II. yanlıştır.  
B) Her ikisi de yanlıştır.  
C) I. yanlış II. doğrudur.  
D) Her ikisi de doğrudur.  
 

34.)

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi  
B) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi  
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi  
D) Geçme yaparken sinyal verilmesi  
 

35.)

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A) Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi  
B) Doğal olarak meydana gelmesi  
C) Çevresel etkilere bağlı olması  
D) Önceden tahmin edilebilmesi  
 

36.)

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Motorlu araçlar için zorunludur.  
B) Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.  
C) Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.  
D) Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.  
 

37.)

Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A) Kavşaklara yaklaşırken  
B) Sağa veya sola dönerken  
C) Bir başka araç tarafından geçilirken  
D) İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken  
 

38.)

C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A) 22  
B) 20  
C) 18  
D) 17  
 

39.)

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A) Atık  
B) İklim  
C) Çevre  
D) Erozyon  
 

40.)

 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
A) Duyuru  
B) Gürültü  
C) Konuşma  
D) Sesli ilan  
 

41.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

A) Aks  
B) Volan  
C) Vites kutusu  
D) Diferansiyel  
 

42.)

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A) Benzin  
B) Motorin  
C) Antifriz  
D) Gaz yağı  
 

43.)

 I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

44.)

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

45.)

 Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A) Radyatör  
B) Yağ filtresi  
C) Dikiz aynaları  
D) Direksiyon simidi  
 

46.)

Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A) Motor gücünün artmasına  
B) Fren hidroliğinin azalmasına  
C) Motor sıcaklığının artmasına  
D) Motor bloğunun çatlamasına  
 

47.)

Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.  
B) Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.  
C) Fren lambalarından biri yanmıyordur.  
D) Far lambalarından biri yanmıyordur.  
 

48.)

 Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A) Ön lastiklerin birine  
B) Arka lastiklerin birine  
C) Çekici lastiklerin ikisine  
D) Çekici olmayan lastiklerin ikisine  
 

49.)

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj göstergesi  
B) Dörtlü flaşör göstergesi  
C) Cam rezistansı göstergesi  
D)  Kısa ve uzun far göstergeleri  
 

50.)

• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama
Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?
A) Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında  
B) Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında  
C) Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında  
D)  Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında