Ehliyet Sınav Soruları

 

 

 

1.)

 Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A)  Trafik  
B) Girişim 
C) İlk yardım  
D) Yöntem  
  2.)  Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A) Uzun ve detaylı bilgi verilmesi 
B) Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi  
C) Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması  
D) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması 
  3.)  Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra  
B) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra  
C) Hiçbir müdahale yapılmadan önce  
D) Yakınları geldikten sonra  

4.)

 I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

A) Yalnız I  
B)  I ve II  
C)  II ve III  
D)  I, II ve III  
  5.)  Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A) Sinir sisteminde  
B) Dolaşım sisteminde  
C) Sindirim sisteminde  
D)  Solunum sisteminde  
  6.)  Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.
Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
A)  Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi 
B) Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması 
C) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi  
D) Tüm uyaranlara tepkisiz olması  
  7.)  Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Tıbbi yardım istenmesi  
B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi  
C) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi  
D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması  
  8.) • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik kazalarının azaltılması  
B) Temel yaşam desteğinin sağlanması  
C) Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi 
D) Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması  
  9.) Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

A) Solunum güçlüğü olanlarda  
B)  Boyun omurlarında hasar olanlarda  
C)  Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda  
D)  Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında  
  10.)  Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)  Şekerli su içirilmeli  
B) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli  
C) Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı  
D) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı  
  11.)  I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A) Yalnız I  
B)  I ve II  
C)  II ve III  
D)  I, II ve III  
  12.)  Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A)  
B)  
C)  
D)  
  13.)  Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.  
B) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.  
C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.  
D) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.  
  14.)  Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A)  Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek  
B) Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek  
C)  Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak  
D) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak  
  15.)  Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A) Omuzuna  
B) Omurgasına  
C) Ayak tabanına  
D) Karın boşluğuna  
  16.)  Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kollarının baş hizasında durmasına  
B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına  
C)  Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına  
D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına  
  17.)  Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A) Kendini üstün görmek  
B) Kendi kendine kurallar koymak  
C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak  
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek  
  18.)  Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A) Dinç ve zinde olma  
B) Reflekslerinde zayıflama  
C) Manevra kabiliyetinde artma  
D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma  
  19.)  Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması  
B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması 
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması  
D) Aracının arıza yapması  
  20.)  Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
A) Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak  
B) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek  
C) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak  
D) Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak  
 

21.)

 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A)  Trafik suçu  
B)  Trafik terörü  
C)  Trafik kusuru  
D)  Trafikten men  
 

22.)

Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.  
B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.  
C) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.  
D) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.  
 

23.)

 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A)  Dur işareti  
B) Geç işareti  
C)  Yavaşlatma işareti  
D) Hızlandırma işareti  
 

24.)

 Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

A) Sarı  
B) Yeşil  
C) Kırmızı  
D) Kırmızı ile birlikte sarı  
 

25.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A) Araçların takip mesafesine uyması  
B) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi  
C) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi  
D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması  
 

26.)

 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Demir yolu alt geçidine  
B) Demir yolu üst geçidine  
C) Kontrollü demir yolu geçidine  
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine  
 

27.)

 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A)  Kavşağa  
B) Köprüye  
C) Tali yola  
D) Demir yoluna  
 

28.)

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

29.)

 Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

A) Geri gitmeyi  
B) Sola dönmeyi  
C) U dönüşü yapmayı  
D) Ada etrafında dönmeyi  
 

30.)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

31.)

 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A) Hızın artırılması gerektiğini  
B)  Sağa ve sola dönülemeyeceğini  
C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini  
D)  Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu  
 

32.)

 Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.


Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A)  Yalnız I  
B)  I ve II  
C)  II ve III  
D)  I, II ve III  
 

33.)

Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A)  Taşıma sınırını  
B) Sınırlı yükseklik gabarisini  
C)  Geçme yasağını  
D) Dingil ağırlığını  
 

34.)

 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A) 50  
B) 70  
C) 80  
D) 90  
 

35.)

 Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 10  
B) 20  
C) 30  
D) 40  
 

36.)

 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

37.)

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A)  Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi  
B) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi  
C) Geniş kavisle dönülmesi  
D)  Dar kavisle dönülmesi  
 

38.)

 Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A)  1 - 2 - 3  
B)  2 - 1 - 3  
C)  3 - 1 - 2  
D) 3 - 2 - 1  
 

39.)

 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne
sahip araçlardandır?
A)  Motosiklet  
B)  İtfaiye aracı  
C) Tarım traktörü  
D)  Toplu taşıma aracı  
 

40.)

 Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi  
B) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi  
C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması  
D) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması  
 

41.)

 Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

42.)

 Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A) Sis ışıklarını  
B)  Park ışıklarını  
C) Yakını gösteren ışıkları  
D) Uzağı gösteren ışıkları  
 

43.)

 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

44.)

 Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A) Otobüslerde  
B) Minibüslerde  
C) Otomobillerde  
D) Motosikletlerde  
 

45.)

 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

46.)

 Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi  
B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi  
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması  
D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi  
 

47.)

 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A)  Kasko poliçesi  
B) Yağ değişim kartı  
C) Araç tescil belgesi  
D) Periyodik bakım kartı  
 

48.)

 Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi  
B) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması  
C) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması  
D)  Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması  
 

49.)

 Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A) Marş sistemi  
B) Yakıt sistemi  
C) Ateşleme sistemi  
D) Direksiyon sistemi  
 

50.)

 Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Fren sistemi  
B) Marş sistemi  
C) Ateşleme sistemi  
D) Süspansiyon sistemi  
 

51.)

Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A) Şarj sistemi  
B) Soğutma sistemi  
C) Süspansiyon sistemi  
D) Direksiyon sistemi  
 

52.)

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
A) Alternatör  
B) Motor  
C) Diferansiyel  
D) Vites kutusu  
 

53.)

 I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A)  Yalnız I  
B)  I ve II  
C) II ve III  
D) I, II ve III  
 

54.)

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A) Boş  
B) 1. vites  
C) 2. vites  
D) 3. vites  
 

55.)

 Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) km/saat cinsinden aracın hızını  
B) Aracın katettiği toplam kilometreyi  
C) dev/dak cinsinden motorun devrini  
D) Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu  
 

56.)

 Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A) İki çizgisi arasında  
B) Alt çizgisinden aşağıda  
C) Üst çizgisinden yukarıda  
D) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli  
 

57.)

 Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Motordaki yağ seviyesi  
B) Ateşleme sistemindeki ilgili buji  
C) Sigorta panelindeki ilgili sigorta  
D) Yakıt deposundaki yakıt seviyesi  
 

58.)

 I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A) I - II - III - IV - V  
B) II - III - I - IV - V  
C) III - II - IV - V - I  
D) V - I - IV - II - III  
 

59.)

 Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Alternatörün şarj etmediğini  
B) Emniyet kemerinin takılmadığını  
C) Motor yağ basıncının düştüğünü  
D) Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini  
 

60.)

 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Frenlerin ayarsız olması  
B) Rölanti ayarının bozulması  
C) Bujilerin arızalı ve ayarsız olması  
D) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi  

 

 

 

 

cevap anahtarı